Plan kursów specjalistycznych

Komentarze

Transkrypt

Plan kursów specjalistycznych
Plan zajęć kursów specjalistycznych:
1. Kurs opieka nad pacjentem ze stomią jelitową:
Wykłady sala A 4
• 1.10.2016 sobota- godz. 8.00- 15.30,
• 2.10.2016 niedziela - godz. 8.00- 15.30,
• 22.10.2016 sobota – godz. 8.00- 15.30,
• 23.10.2016 niedziela – godz. 8.00- 15.30,
• 19.11 2016 sobota- godz. 8.00- 15.30,
• 20.11.2016 niedziela- godz. 8.00- 15.30.
Ćwiczenia A 4
•
•
•
•
22.10.2016 sobota – 4 godz. Grupa I
23.10.2016 niedziela – 4 godz. Grupa II,
19.11 2016 sobota- 4 godz. Grupa II,
20.11.2016 niedziela- 4 godz. Grupa I.
2. Kurs Podstawy opieki paliatywnej
Wykłady A 15
• 8.10.2016 sobota- godz.8.00- 19.25,
• 9.10.2016 niedziela- godz.8.00- 13.25,
• 22.10.2016 sobota - godz.8.00- 19.25,
• 23.10.2016 niedziela - godz.8.00- 13.25,
• 5.11.2016 niedziela – godz. 8.00- 14.15
3. Kurs Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Wykłady A 14
• 8.10.2016 sobota- godz. 8.30- 18.15,
• 9.10.2016 niedziela- godz. 8.30- 19.00,
Ćwiczenia B 108
•
•
•
•
2.12.2016 sobota – godz. 8.00- 19.15 grupa I,
3.12.2016 niedziela - godz. 8.00- 19.15 grupa II
19.11.2016 sobota - godz. 8.00- 19.15 grupa III,
20.11.2016. niedziela- godz. 8.00- 19.15 grupa IV.
4. Kurs Szczepienia Ochronne
Wykłady A 9
• 8.10.2016 sobota – godz. 9.30- 14.10,
• 9.10.2016 niedziela – godz. 9.30- 15.55,
• 15.10.2016 sobota- godz.9.30-12.40
• 22 10.2016 sobota – godz. 9.30- 14.15,
• 23.10.2016 niedziela – godz. 9.30- 12.35
5. Kurs Edukator w cukrzycy
Wykłady A 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25.09.2016 niedziela – godz. 8.45- 13.15,
1.10.2016 sobota – godz. 8.00- 17.00,
2.10.2016 niedziela – godz. 8.00- 16.15,
8.10.2016 sobota – godz. 8.00- 19.15,
9.10.2016 niedziela- godz. 8.00- 17.00,
23.10.2016 niedziela – godz. 8.00-15.30,
6.11.2016 niedziela – godz. 8.00- 15.30,
13.11.2016 niedziela – godz. 8.00- 15.30,
20.11.2016 niedziela – godz. 8.00- 15.30
6. Kurs Resuscytacja krążeniowo- oddechowa
Wykłady A 9
•
•
24.09.2016 sobota – godz. 8.30- 12.15
12.11.2016 sobota – 8.00- 19.15,
Ćwiczenia B 4, B 6, B 108
• 24.09.2016 sobota – godz. 12.30- 20.00 BLS grupa I,
• 24.09.2016 sobota- godz. 12.30- 20.00 ALS grupa II,
• 25.09.2016 niedziela – godz. 8.00 - 15.30 BLS grupa II,
• 25.09.2016 niedziela - 8.00 - 19.15 ALS grupa I,
• 2.10.2016 niedziela - 8.00 - 15.30 BLS grupa III,
• 2.10.2016 niedziela - 8.00b- 19.15 ALS grupa II,
• 3.10.2016 poniedziałek - 8.00 - 15.30 BLS grupa IV,
• 8.10.2016 sobota - 8.00 - 15.30 BLS grupa V,
• 9.10.2016 niedziela - 8.00 - 15.30 ALS grupa I,
• 10.10.2016 poniedziałek - 8.00 - 15.30 BLS grupa VI,
• 15.10.2016 sobota - 8.00 - 15.30 BLS grupa VII,
• 15.10.2016 sobota - 8.00 - 15.30 ALS grupa III,
• 16.10.2016 niedziela - 8.00 - 15.30 ALS grupa IV,
• 16.10.2016 niedziela - 8.00 - 19.15 ALS grupa III,
• 17.10.2016 poniedziałek - 8.00 - 15.30 BLS grupa VIII,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22.10.2015 sobota - 8.00 - 15.30 ALS grupa V,
22.10.2015 sobota - 8.00 - 19.15 ALS grupa IV,
23.10.2016 niedziela - 8.00 - 15.30 BLS grupa IX,
23.10.2016 niedziela - 8.00 - 19.15 ALS grupa V,
24.10.2016 poniedziałek - 8.00 - 15.30 BLS grupa X,
29.10.2016 sobota - 8.00 - 15.30 ALS grupa VI,
29.10.2016 sobota - 8.00 - 19.15 ALS grupa VII,
30.10.2016 niedziela - 8.00 - 15.30 BLS grupa XI,
30.10.2016 niedziela - 8.00 - 19.15 ALS grupa VI,
5.11.2016 sobota - 8.00 - 15.30 ALS grupa VII,
5.11.2016 sobota - 8.00 - 19.15 ALS grupa VIII,
6.11.2016 niedziela - 8.00 - 15.30 ALS grupa VIII,
6.11.2016 niedziela - 8.00 - 19.15 ALS grupa IX,
7.11.2016 poniedziałek - 8.00 - 15.30 BLS grupa XII,
12.11.2016 sobota - 8.00 - 15.30 ALS grupa IX,
12.11.2016 sobota - 8.00 - 19.15 ALS grupa X,
13.11.2016 niedziela - 8.00 - 15.30 ALS grupa X,
13.11.2016 niedziela - 8.00 - 19.15 ALS grupa XI,
14.11.2016 poniedziałek - 8.00 - 15.30 BLS grupa XIII,
19.11.2016 sobota - 8.00 - 19.15 ALS grupa XII,
20.11.2016 niedziela - 8.00 - 19.15 ALS grupa XIII,
21.11.2016 poniedziałek - 8.00 - 15.30 BLS grupa XIV,
26.11.2016 sobota - 8.00 - 15.30 ALS grupa XI,
26.11.2016 sobota - 8.00 - 19.15 ALS grupa XV,
27.11.2016 niedziela - 8.00 - 15.30 ALS grupa XII,
27.11.2016 niedziela - 8.00 - 19.15 ALS grupa XIV,
28.11.2016 poniedziałek - 8.00 - 15.30 BLS grupa XV,
28.11.2016 poniedziałek - 8.00 - 15.30 ALS grupa XIII,
3.12.2016 sobota - 8.00 - 15.30 ALS grupa XIV,
4.12.2016 niedziela - 8.00 - 15.30 ALS grupa XV.
7. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Wykłady A 121
• 1.10.2016 sobota- 8.00-18.45
• 2.10.2016 niedziela – 8.00- 16.30
• 8.10.2016 sobota- 8.00- 11.30
• 22.10.2016 sobota- 8.00- 10.00
Ćwiczenia
•
•
•
•
09.10.2016 –niedziela- 08:00 - 11:45 i 12:00 – 15:45 – Grupa I , II – B 110
22.10.2016 – sobota- 10:00 – 14:00 i 14:15 - 18:00 – Grupa III, IV- B 110
23.10.2016 – niedziela - 08:00 – 11:45 i 12:00 - 15:45 – Grupa V,VI- B 110
29.10.2016 – sobota - 08:00 – 11:45 i 12:00 - 15:45- Grupa VII, VIII – B 110
•
•
•
•
•
•
05.11.2016 – sobota- 08:00 – 11:45 i 12:00 - 15:45 –Grupa IX, X -B 110
06.11.2016 – niedziela - 08:00 – 11:00 i 11:00 – 14:00 - Grupa I , II –B 6
19.11.2016 – sobota- 08:00 – 11:00 i 11:00 – 14:00 - Grupa III, IV- B 6
20.11.2016 - niedziela - 08:00 – 11:00 i 11:00 – 14:00 - Grupa V,VI- B 6
27.11.2016 - sobota -08:00 – 11:00 i 11:00 – 14:00 - Grupa VII, VIII- B 6
03.12.2016 – sobota- 08:00 – 11:00 i 11:00 – 14:00 - Grupa IX, X- B 6
8. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Wykłady A 6
• 8.10.2016 sobota- 8.00- 20.55
• 9.10.2016 niedziela – 8.00- 16.45
• 22.10.2016 sobota- 8.00- 16.45
• 23.10.2016 niedziela -8.00- 16.45
• 29.10.2016 sobota- 8.00- 19.15
• 30.10.2016 niedziela – 8.00- 16.45
• 5.11.2016 sobota-8.00- 16.45
• 6.11.2016 niedziela -8.00- 16.45
Ćwiczenia w pracowniach, B 4, B 6, B 108, B 110

Podobne dokumenty