SPIS TREŚCI Wprowadzenie 7 REFLEKSJE TEORETYKÓW Iwona

Komentarze

Transkrypt

SPIS TREŚCI Wprowadzenie 7 REFLEKSJE TEORETYKÓW Iwona
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
7
REFLEKSJE TEORETYKÓW
Iwona Wagner
Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją rodziny
13
Agata Woźniak-Krakowian
Jakość życia pracowników soq'alnych.
Wymiary jakości życia pracowników socjalnych
27
Izabela Krasiejko
Metodyczne działanie pracowników socjalnych
49
Ewelina Sitarska
Wolontariat a idea społeczeństwa obywatelskiego
67
Felicjan Bylok
Rola i miejsce wolontariatu w działalności organizacji pozarządowych w Polsce
77
Agata Siwek-Szczepanik
Obraz współczesnego polskiego wolontariusza
Daniel Kukla, Wioleta Duda
Wolontariat pierwszym krokiem do zatrudnienia
G Ł O S PRAKTYKÓW
89
105
Agnieszka Dybeł
Wolontariat Europejski formą przełamywania stereotypów.
Studium przypadku na przykładzie MOPS - Centrum Pomocy
Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie
123
Marzena Radecka, Grażyna Makula
Wolontariat - pierwszy krok na rynek pracy
129
Zdzisław Skuza, Beata Żukowska
Pracownik socjalny „bez retuszu" na internetowym forum pomocy społecznej
Elżbieta Ferenc
Streetworker jako rola pracownika soq'alnego na przykładzie nowej formy
działań Fundaq'i Chrześcijańskiej „Adullam"
Wiesława Krauze
Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie
143
153
159
Alina Gruszka, Marta Radzioch
Edukacja rodziców kluczem do zmiany postaw wobec kar fizycznych
167
Joanna Potempska
Program „Starszy Brat - Starsza Siostra"
173