WIEŚCI GIMNAZJALNE- Ulotka o gimnazjum- listopad 2015

Transkrypt

WIEŚCI GIMNAZJALNE- Ulotka o gimnazjum- listopad 2015

W Gimnazjum im. Ks. kard. Adama Stefana Sapiehy w
Bysinie w roku szkolnym 2015/2016 uczy się 71 uczniów w
4 oddziałach klasowych. Grono Pedagogiczne tworzy 12
osób: 7 nauczycieli posiada stopień nauczyciela
dyplomowanego, 4 osoby mianowanego.
1. Certyfikaty: Szkoła promująca bezpieczeństwo,
Certyfikat udziału w 8 i 9 edycji programu edukacyjnego
,,Trzymaj Formę” w roku 2014 i 2015, Certyfikat udziału
w 9 edycji programu profilaktyki antynikotynowej:
,,Znajdź właściwe rozwiązanie” w roku 2014
2.Gimnazjum przystąpiło do projektu Szkoła Promująca
Zdrowie.
3.Monitoring szkoły.
4.Zabezpieczenie wejścia do budynku zamkiem
elektronicznym.
5.Siłownia szkolna.
6.Tablica interaktywna i projektor multimedialny.
7.Nagrody Burmistrza dla uzdolnionych uczniów :
Gabriela Kurowska- finalistka konkursu z
języka polskiego.
8..Laureaci konkursów:
 Przedmiotowych: Do etapów rejonowych
przeszli: J. Polski: Matylda Budzoń – kl.
IIIa, Karolina Kania, Anna Strzelec,
Weronika Zięba, Katarzyna Żyelwska,
Bartłomiej Sobala- kl. IIa, opiekun: mgr
Kinga Kocan i mgr Agnieszka Sobala,
Historia: Paweł Ćwierz- kl. IIIa- opiekun
mgr Kinga Kocan i Bartłomiej Sobala –
opiekun mgr Agnieszka Sobala, Biologia:
Klaudia Budzoń- kl. IIIa- opiekun mgr
Lilianna Mitana, Fizyka: Kamil Gatlik- kl.
IIIb- opiekun mgr Bernadetta Kurowska,
Geografia: Bartłomiej Sobala- opiekun mgr
Agnieszka Wrona- Figiel, Konkurs Biblijny:
Bartłomiej Sobala- opiekun mgr Sylwia
Wajner.
Innych: Weronika Skarżyńska- kl. Ia: II
miejsce w konkursie plastycznym,, Wielka
podróż małej kropelki wody”- opiekun: mgr
Agnieszka Sobala, sportowe: II miejsce W
Gminne Gimnazjadzie w Piłce Siatkowej
Dziewcząt, IV miejsce w gminnych
zawodach w halowej piłce nożnej chłopców,
9.Wyjazdy i wycieczki:
 Wrzesień- klasy Ia, IIa, III a wycieczki na
Diabelski Kamień, na Mikołaja.
 Październik- Wyjazd uczniów klas II na sztukę
,, Balladyna”.
 Listopad: Wyjazd do Filharmonii w Krakowie.
 Czerwiec- Planowany wyjazd na trzydniową
wycieczkę do Berlina.
 W gimnazjum działa koło tenisa ziemnego pod
opieką p. Józefa Mikołajczyka
10.Audycje i Akademie:
 Wrzesień- Audycja upamiętniająca rocznicę
napaści ZSRR na Polskę – p. mgr K. Kocan

Październik- Akademia- włączenie w poczet
gimnazjalistów i Dzień Komisji Edukacji
Narodowej – klasa I a z wych.- mgr Józefem
Mikołajczykiem.
 Październik- Audycja- wspomnienie wyboru
Karola Wojtyły na papieża- klasa III b z mgr
Bernadettą Kurowską.
 Listopad- Patriotyczna Wieczornicagimnazjaliści pod opieką mgr Dominiki
Hudaszek.
11. Bal Przyjaciół Gimnazjum w Bysinie – 21
listopada 2015r.
12.Gazetka szkolna Gimbyś . Dwumiesięcznik red.:
Anna Koźlak, Marcelina Jamróz , Bartłomiej Sobala- op.
mgr Moniki Wątor.
 Strona internetowa biblioteki szkolnejKrzysztof Sroka kl. III a