Harmonogram egzaminów sesji letniej w roku akad. 2014 – 2015

Transkrypt

Harmonogram egzaminów sesji letniej w roku akad. 2014 – 2015
Rok studiów
r. 1, sem. 2
Rok studiów
Harmonogram egzaminów sesji letniej w roku akad. 2014 – 2015 studia stacjonarne
kierunek "wychowanie fizyczne".
Przedmiot
Egzaminator
Termin, godz., miejsce
egzaminu
Termin, godz., miejsce
egzaminu poprawkowego
Anatomia człowieka
dr hab. Walery Żukow,
prof. nadzw.
0 I: 10.06 - 12:45 s.105
0 II: 15.06 12:00 s.207
I : 17:06 10:30
2.09 godz. 10:30 s.105
Pedagogika
dr hab. Radosław
Muszkieta prof. nadzw.
18.06 godz. 10:00 s. 104
2.09.2015r., godz. 11:00,
sala 104
Ćwiczenia korekcyjne
z elem. rehabilitacji
dr Ewa Sokołowska
16.06 godz. 10:30 s. 105
4 .09.2015r., godz. 10:00,
sala 104
Przedmiot
Egzaminator
Termin, godz., miejsce
egzaminu
Termin, godz., miejsce
egzaminu poprawkowego
r.3, sem. 6
Rok studiów
r.2, sem. 4
Fizjologia wysiłku
fizycznego
09. 06. 2015, g. 14.30 s. 322;
dr hab. Walery Żukow,
12. 06. 2015, g. 10.45, s. 104; 2 września godz. 11.30, s. 104
prof. nadzw.
16. 06. 2015, g. 14.30 s. 208
Teoria i metodyka piłki
siatkowej
prof. dr hab. Sergiej
Iermakov
18. 06. 2015, g. 11.00, s. 106 11.09. 2015, g. 11.00, s. 106
Antropologia
dr Jerzy Eksterowicz
16 czerwca godz. 10.00, s. 2 września godz. 10.00, s.
104
106
Teoria i metodyka lekkiej
atletyki
dr Błażej Stankiewicz
19. 06. 2015, g. 10.00, s. 106 12.09. 2015, g. 10.00, s. 106
Przedmiot
Egzaminator
Teoria Sportu
dr hab. Marek
Napierała, prof. nadzw.
17.06.2015 godz 12
Dydaktyka WF
dr Mirosława SzarkEckardt
16.06.2015 godz. 8 aula
2 września godz. 10.00, s.
114
Teoria i metodyka piłki
ręcznej
dr hab. Marek
Napierała, prof. nadzw.
18.06.2015 godz. 11
3.09.2015 godz. 11 aula
Termin, godz., miejsce
egzaminu
Termin, godz., miejsce
egzaminu poprawkowego
4.09.2015 godz. 11 aula
r. I, sem. 2
Rok studiów
studia stacjonarne drugiego stopnia r.a. 2014-2015, kierunek Wychowanie Fizyczne I rok
Przedmiot
Egzaminator
Termin, godz., miejsce
egzaminu
Termin, godz., miejsce
egzaminu poprawkowego
Dydaktyka WF
dr hab. Radosław
Muszkieta prof. UKW
16.06.2015r., godz: 9:30,
sala 104
2.09.2015r., godz. 9:00,
sala 104
Wychowanie fizyczne
specjalne
dr Mirosława SzarkEckardt
17.06.2015., godz. 8:30,
sala 104
4.09.2015r., godz. 9:00,
sala 104
r. I, sem. 2 Rok studiów
studia stacjonarne drugiego stopnia r.a. 2014-2015, kierunek Wychowanie Fizyczne I rok, specjalność Odnowa
biologiczna
Przedmiot
Podstawy fizykoterapii
Egzaminator
dr Ewa Sokołowska
Termin, godz., miejsce
egzaminu
Termin, godz., miejsce
egzaminu poprawkowego
18.06.2015r., godz. 11:00, 3.09.2015r., godz. 11:00,
sala 114
sala 106
r. I, sem. 2
Rok studiów
studia stacjonarne drugiego stopnia r.a. 2014-2015, kierunek Wychowanie Fizyczne I rok, specjalność Trenerska
- pływanie, piłka siatkowa, piłka nożna
Egzaminator
Termin, godz., miejsce
egzaminu
Termin, godz., miejsce
egzaminu poprawkowego
Medycyna sportu
dr Anna Nalazek
18.06.2015r., godz.9:00
2.09.2015r., godz. 9:00
Fizjologia sportu
dr Anna Nalazek
19.06.2015r., godz. 9:00
3.09.2015r., godz. 9:00
Przedmiot
r. II, sem.4 Rok studiów
studia stacjonarne drugiego stopnia r.a. 2014-2015, kierunek Wychowanie Fizyczne II rok, specjalność
Zarządzanie w Sporcie i Rekreacji
Przedmiot
Egzaminator
Pedagogika czasu wolnego
prof. dr hab. Pavol
Bartik
Termin, godz., miejsce
egzaminu
18.06 godz 11:00 s 104
Termin, godz., miejsce
egzaminu poprawkowego
2.09.2015r., godz. 11:30,
sala 104
Rok studiów
Przedmiot
r. II, sem.4
studia stacjonarne drugiego stopnia r.a. 2014-2015, kierunek Wychowanie Fizyczne II rok, specjalność
Trenerska - pływanie, piłka siatkowa,
Teoria i praktyka
dyscypliny kierunkowej
pływanie
Teoria i praktyka
dyscypliny kierunkowej
piłka siatkowa
Egzaminator
Termin, godz., miejsce
egzaminu
Termin, godz., miejsce
egzaminu poprawkowego
dr Mirosława Cieślicka
18.06 godz 9:00 s 106
4.09.2015r., godz. 11:30,
sala 104
dr Błażej Stankiewicz
18.06 godz 9:00 s 114
4.09.2015r., godz. 11:30,
sala 104