OpenMP - Instytut Fizyki Teoretycznej

Transkrypt

OpenMP - Instytut Fizyki Teoretycznej
.
OpenMP
.
Zbigniew Koza, Maciej Matyka
Instytut Fizyki Teoretycznej
Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, 3 października 2012
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
1 / 10
Konsultacje
Zbigniew Koza
wt., 14-15; śr, 14-15
Maciej Matyka
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
2 / 10
Spis treści
Spis treści
1.
Plan zajęć
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
3 / 10
Spis treści
Spis treści
1.
Plan zajęć
2.
Zaliczenie zajęć
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
3 / 10
Spis treści
Spis treści
1.
Plan zajęć
2.
Zaliczenie zajęć
3.
Literatura
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
3 / 10
Plan zajęć
Plan zajęć
. Ogólna charakterystyka architektur i programów równoległych
2. Wprowadzenie do programowania za pomocą interfejsu MPI
3. Wprowadzenie do programowania maszyn z pamięcią współdzieloną
1
(OpenMP)
. Wprowadzenie do obliczeń numerycznych na kartach graficznych
(CUDA)
4
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
4 / 10
Plan zajęć
Plan wykładu – część 1
1. Charakterystyka architektur i programów równoległych
Rodzaje architektur komputerów równoległych
Projektowanie algorytmów współbieżnych
podział, komunikacja, aglomeracja, odwzorowanie
Analiza wydajności obliczeniowej
przyspieszenie i wydajność; prawa Ahmdala i Gustafsona-Barsisa
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
5 / 10
Plan zajęć
Plan wykładu – część 2
2. Interfejs MPI
inicjalizacja i zwalnianie zasobów biblioteki MPI
identyfikacja procesu
synchronizacja procesów
komunikacja między procesami
redukcja
podstawowe źródła błędów: wyścig i zakleszczenie
komendy mpirun, mpicc, mpixx
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
6 / 10
Plan zajęć
Plan wykładu – część 3
3. OpenMP
zrównoleglanie pętli for
sekcje krytyczne
redukcje
zrównoleglanie niezależnych zadań
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
7 / 10
Plan zajęć
Plan wykładu – część 4
4. CUDA
środowisko CUDA
biblioteka thrust
architektura kart graficznych
tworzenie i uruchamianie własnych obliczeń na kartach graficznych
komunikacja z jednostką centralną oraz między kartami
elementy profilowania i optymalizacji kodu
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
8 / 10
Zaliczenie zajęć
Warunki zaliczenia zajęć
Egzamin
2 pisemne prace zaliczeniowe
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
9 / 10
Literatura
Literatura
Brak dobrej ogólnej literatury przedmiotu w j. polskim
M. J. Quinn, Parallel programming in C with MPI and OpenMP,
McGraw-Hill 2003
J. Sanders, E. Kandrot, CUDA w przykładach. Wprowadzenie do
ogólnego programowania procesorów GPU, Helion 2012
Z Koza, M. Matyka (IFT UWr)
OpenMP
10 / 10