Senat - Rzecznik Praw Dziecka - sprawozdanie IAR

Komentarze

Transkrypt

Senat - Rzecznik Praw Dziecka - sprawozdanie IAR
Senat - Rzecznik Praw Dziecka - sprawozdanie
IAR - Kraj
7 Lip 2011, 14:06
07.07.2011 (IAR) - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił w Senacie informację z
działalności w 2010 roku. Rzecznik przypomniał, że składa sprawozdanie w 20-tą rocznicę
ratyfikowania przez Polskę Konwencji Praw Dziecka.
Marek Michalak poinformował, że w ubiegłym roku podjął prawie 20 tysięcy interwencji. Najwięcej
spraw, które wpłynęły do jego Biura dotyczyło prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Rzecznik
powiedział, że jednym z najistotniejszych problemów jest upodmiotowienie dziecka w kontaktach z
sądem.
Rzecznik zwrócił uwagę na niewystarczającą dostępność do lekarzy specjalistów, niedostateczną
opiekę zdrowotną w przedszkolach i szkołach. Obserwuje się coraz większy odsetek dzieci z
zaburzeniami depresyjno-lękowymi, tymczasem brak jest programu profilaktyki zapobiegania
samobójstwom dzieci. Mówiąc o przestrzeganiu praw dziecka zwrócił uwagę na trudną sytuację
materialną i mieszkaniową rodzin wielodzietnych. Od ośmiu lat zamrożone są progi dochodowe
uprawniające do zasiłków rodzinnych - mówił. Rzecznik zauważył niewielki, ale jednak wzrost ilości
dzieci uczęszczających do przedszkoli.
Zwrócił też uwagę na decyzje Telewizji Polskiej, która zlikwidowała popularne programy dla dzieci
takie, jak "Teleranek". Rzecznik poinformował, że prezesem TVP zapewnił go, że od września wróci
pasmo programów dla dzieci, a dobranocka zostanie wydłużona 25 minut. Odpowiadając na pytania w
sprawie wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich powiedział, że nie jest przeciwnikiem
takiemu rozwiązania. Jego zdaniem należy się jednak zastanowić się, czy szkoły są dobrze
przygotowane do tego obowiązku.
Senatorowie pozytywnie ocenili działalność Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka. Dziękowali
mu za aktywność, wrażliwość, kompetencje i skuteczność. Szczególnie cenne są Pana wystąpienia
generalne i interwencje - mówił senator Kazimierz Wiatr. Ludzie wierzą w Pana skuteczność, dlatego
rośnie ilość spraw z którymi się do Pana zwracają - podkreślał senator Mieczysław Augustyn. Senator
Zbigniew Cichoń, prawnik, zwrócił uwagę, że dziecko jest często przedmiotem a nie podmiotem w
sądzie. Jego zdaniem mimo niedawnych zmian prawnych nadal częsta jest praktyka nie wysłuchania
dziecka w sądzie.. Ten problem poruszył również Rzecznik, zwracając uwagę, że często rodziców nie
interesuje zdanie własnego dziecka. Chylę czoła przed Pana sercem w sprawie dzieci
niepełnosprawnych - mówił senator Stanisław Kogut. Jego zdaniem Rzecznik powinien zwrócić
większą uwagę na eurosieroty, bo dzieci tęskną za rodzicami, którzy wyjechali z kraju. Na
zakończenie dyskusji również Rzecznik podziękował senatorom. Podkreślił, że jego siła wynika z
kompetencji, które przyznał mu parlament.
Dziecko jest podmiotem, ma godność i powinno być ono traktowane jak wszyscy ludzie. Dziękuję
państwu, że dziecko jest traktowane jak człowiek. Dziękuję za otwartość i konstruktywność, za
wspólne spotkania w terenie i w parlamencie i za współpracę przy zmianie prawa - mówił Marek
Michalak.
IAR/Danuta Zaczek/Radio Parlament/jg/dj