GU - ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA RUSZTOWAŃ AKCESORIA

Komentarze

Transkrypt

GU - ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA RUSZTOWAŃ AKCESORIA
AKCESORIA
ZALETY:
Ř āÇF]QLNLRSDUWHQDW\SRZ\FKSURGXNWDFKQLHUG]HZQ\FK
Ř NXWDQDNUÛWNDRF]NRZD]DSHZQLDQDMZ\ĹV]H
bezpieczeństwo
Ř XQLZHUVDOQ\Z]DVWRVRZDQLXGODSRGāRĹ\VWDORZ\FK-=
lub drewnianych (JA)
Ř W\SRZHHOHNWURQDU]ÛG]LHGRZNUÛFDQLDZNUÛWµZ
Ř PRĹOLZRĘÉZLHORNURWQHJRXĹ\FLDWXOHLJZLQWRZDQHM
i nakrętki oczkowej
Ř PRĹOLZRĘÉVDPRG]LHOQHJRNRPSOHWRZDQLDāÇF]QLNµZ
GU - ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA RUSZTOWAŃ
PRZEZNACZENIE:
do mocowania rusztowań na konstrukcjach stalowych i drewnianych
WŁAŚCIWOŚCI:
Ř ZNUÛW\Z\NRQDQH]HVWDOLQLHUG]HZQHM$GRGDWNRZR
pokrytej warstwą cynku
Ř SRGNāDGNDQLHUG]HZQD$]QDZXONDQL]RZDQ\P(3'0
Ř WXOHMDJZLQWRZDQD]HVWDOLQLHUG]HZQHM
Ř QDNUÛWNDRF]NRZD0]HVWDOLNXWHM
EJOT
JZ3–GU–6,3
wkręt nierdzewny
PRZEZNACZENIE:
do mocowania
Ř na konstrukcjach stalowych ≥ 2,0 mm
Ř na konstrukcjach aluminiowych ≥ 3,0 mm
50
WŁAŚCIWOŚCI:
Ř stal nierdzewna A2
Ř wkręt gwintujący
Ř podkładka nierdzewna
DANE TECHNICZNE:
napęd................................................................ SW3/8"
ZALECENIA MONTAŻOWE:
narzędzie montażowe DAM5 ...................................str. 53
APROBATA TECHNICZNA:
…x
oznaczenie
JZ3–GU–
mm
6,3 x
6,3 x
6,3 x
6,3 x
6,3 x
6,3 x
6,3 x
6,3 x
6,3 x
6,3 x
6,3 x
długość
mm
15 30 45 70 80 95 105 130 155 180 210 -
podkładka
uszczelniająca
długość
wkręta
mm
E16
E16
E16
E16
E19
E19
E19
E19
E19
E19
E19
38
50
64
90
100
115
125
150
175
200
230
tuleja
jednostka
gwintowana opakowania
mm
ilość sztuk
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
grupa
dostaw
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
przykład zamówienia:
uniwersalny łącznik do mocowania rusztowań
JZ3–GU–6,3 x 15–E16
GU - ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA RUSZTOWAŃ
AKCESORIA
EJOT
JA3–GU–6,5
wkręt nierdzewny
PRZEZNACZENIE:
do mocowania
Ř na konstrukcjach drewnianych
oznaczenie
JA3–GU–
…x
mm
6,5 x
6,5 x
6,5 x
6,5 x
6,5 x
6,5 x
6,5 x
6,5 x
długość
mm
podkładka
uszczelniająca
długość
wkręta
mm
E16
E16
E19
E19
E19
E19
E19
E19
75
90
100
115
125
150
175
200
55 70 80 95 105 130 155 180 -
tuleja
jednostka
gwintowana opakowania
mm
ilość sztuk
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
M14 x 1,5
grupa
dostaw
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C
WŁAŚCIWOŚCI:
Ř stal nierdzewna A2
Ř wkręt gwintujący
Ř podkładka nierdzewna
DANE TECHNICZNE:
napęd................................................................ SW3/8"
ZALECENIA MONTAŻOWE:
narzędzie montażowe DAM5 ...................................str. 53
APROBATA TECHNICZNA:
przykład zamówienia:
JA3–GU–6,5 x 55–E16
EJOT
nakrętka oczkowa GU M14
stal kuta, ocynkowana
PRZEZNACZENIE:
dla uniwersalnej kotwy typu GU do mocowania rusztowań
nakrętki
oznaczenie
nakrętka oczkowa GU M14
mm
25
gwint
wewnętrzny
materiał
M14 x 1,5
stal kuta
jednostka
opakowania
ilość sztuk
50
grupa
dostaw
A
51
przykład zamówienia:
nakrętka oczkowa GU M14
EJOT
tuleja gwintowana GU
stal nierdzewna
PRZEZNACZENIE:
dla uniwersalnej kotwy typu GU do mocowania rusztowań
oznaczenie
tuleja gwintowana GU
długość
gwint
tulei wewnętrzny
mm
18
M14 x 1,5
rozmiar
klucza
mm
SW13
materiał
jednostka
grupa
opakowania dostaw
ilość sztuk
stal nierdzewna
500
A
przykład zamówienia:
tuleja gwintowana GU
Ř wszystkie wkręty gwintujące JZ3 …6,3 i JA3 …6,5
możecie Państwo rozbudować do uniwersalnego
mocowania rusztowań typu GU
- wkręty JA ...........................................................str. 34
- wkręty JZ............................................................str. 32
EJOT Jakość łączy®

Podobne dokumenty