graj, spaceruj, podróżuj po regionie łódzkim

Transkrypt

graj, spaceruj, podróżuj po regionie łódzkim
Szanowni Paostwo!
Centrum Informacji Turystycznej wraz z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym Oddział
w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają na imprezy turystyczne, które odbędą się najbliższych
miesiącach.
Jedną z propozycji jest cykl bezpłatnych spacerów po mieście z przewodnikiem,
których celem jest ukazanie zarówno mieszkaocom Piotrkowa jak i przybywającym do
nas gościom ciekawych zakątków naszego grodu, przybliżenie jego historii i tradycji.
Wszyscy spacerowicze będą mieli szansę dostrzec nowy, może dotąd nieznany aspekt
przemierzanych codziennie uliczek czy miejsc, wokół których koncentruje się ich życie.
Kolejną propozycją w bogatej ofercie imprez turystycznych jest cykl
wycieczek do wyjątkowych i ciekawych miejsc w regionie łódzkim.
Do tych, którzy chcą zgłębiad swoją wiedzę na temat Piotrkowa Trybunalskiego poprzez
rozwiązywanie łamigłówek i zagadek ukrytych w zakątkach miasta, skierowane są
gry miejskie.
Zapraszamy i życzymy wielu niezapomnianych wrażeo!
06.08.2011
Data
Gra miejska
Start/godzina
„Concierge Tour” Centrum Informacji
Turystycznej,
ul. Zamurowa 11;
godz. 15:00
11.09.2011
„Grzybobranie”
Centrum Informacji
Turystycznej,
ul. Zamurowa 11
godz. 15:00
Uwagi
Gra ma na celu przybliżenie historii
hotelarstwa w Piotrkowie
Trybunalskim.
Regulamin gry i warunki uczestnictwa
zostaną opublikowane na stronie
www.cit.piotrkow.pl na około
2 tygodnie przed grą.
Gra ma na celu sprawdzenie
umiejętności orientowania się
w terenie.
Regulamin gry i warunki uczestnictwa
zostaną opublikowane na stronie
www.cit.piotrkow.pl na około
2 tygodnie przed grą.
ORGANIZATORZY:
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 60 50
e-mail: [email protected]
www.cit.piotrkow.pl
Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Rycerska 6
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 601 949 597
Oddział PTTK im. M. Rawity-Witanowskiego
Plac Czarnieckiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 647 70 52
e-mail:[email protected]
www.pttkpiotrkow.nonprofit.pl
18.06. 2011
Data
Spacer
Szlakiem Obiektów
Sakralnych
13.08.
2011
07.08.
2011
24.07.
2011
16.07.
2011
09.07.
2011
03.07. 2011
26.06. 2011
Trakt Wielu Kultur cz. 1
Trakt Wielu Kultur cz. 2
Stary Cmentarz
Szlakiem Obiektów
Sakralnych
Trakt Wielu Kultur cz. 3
Trakt Wielu Kultur cz. 4
Stary Cmentarz
Obiekty na trasie
zwiedzania*
Kościół farny p.w. św. Jakuba,
Kościół Jezuitów p.w. św.
Franciszka Ksawerego,
Kościół ewangelickoaugsburski
Dworzec Kolei WarszawskoWiedeoskiej, Wieża Ciśnieo,
budynek dawnego Oddziału
Banku Paostwa Rosyjskiego,
budynek Towarzystwa
Dobroczynności dla
Chrześcijan, Willa Wanda,
Kamienica Kupców Rosyjskich
Cerkiew, Poczta, dawny Urząd
Gubernatora, Popówka, Sąd,
Kościół oo. Bernardynów,
Kamienica bez kantów,
Klasztor ss. Dominikanek
Stary Cmentarz
Kościół rektorski p.w. Matki
Bożej Śnieżnej, Kościół
parafialny św. Jacka i św.
Doroty Panny i Męczennicy
Dawne Getto Żydowskie,
Stary Cmentarz Żydowski za
Synagogą, Cmentarz Żydowski
Zamek Królewski, Rynek
Trybunalski, Hotel Litewski,
zespół Browaru Braulioskiego
i Spana, Dom Rzemiosła
Stary Cmentarz
Uwagi
Spacer rozpocznie się o godz. 11.00
przed Centrum Informacji
Turystycznej, przy ul. Zamurowej 11
i potrwa około 1 godziny.
Spacer rozpocznie się o godz. 16.30
przed wejściem na dworzec
kolejowy.
Spacer rozpocznie się o godz. 16.30
przy ul. Słowackiego przed cerkwią
i potrwa około 2 godziny.
Spacer rozpocznie się o godz. 11.00
przy ul. Cmentarnej, przed głównym
wejściem na Stary Cmentarz
i potrwa około 1 godziny.
Spacer rozpocznie się o godz. 11.00
przed CIT, przy ul. Zamurowej 11
i potrwa około 1 godziny.
Spacer rozpocznie się o godz. 16.30
przed CIT, przy ul. Zamurowej 11
i potrwa około 2 godziny.
Spacer rozpocznie się o godz. 14.00
przed Muzeum przy Placu
Zamkowym i potrwa około
2 godziny.
Spacer rozpocznie się o godz. 11.00
przy ul. Cmentarnej, przed głównym
wejściem na Stary Cmentarz
i potrwa około 1 godziny.
ORGANIZATORZY:
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 60 50
e-mail: [email protected]
www.cit.piotrkow.pl
Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Rycerska 6
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 601 949 597
Oddział PTTK im. M. Rawity-Witanowskiego
Plac Czarnieckiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 647 70 52
e-mail:[email protected]
www.pttkpiotrkow.nonprofit.pl
20.08.
2011
W trakcie ustalania
Spacer rozpocznie się o godz. 11.00
przed Centrum Informacji
Turystycznej, przy ul. Zamurowej 11
i potrwa około 1 godziny.
Trakt Wielu Kultur cz. 5
Spacer rozpocznie się o godz. 16.30
przed Wieżą Ciśnieo i potrwa około
2 godzin.
Stary Cmentarz
Wieża Ciśnieo, Park Jana
Pawła II, Skwer
Chełmooskiego, Plac
Niepodległości, Pałac
Lipioskich, Pałac Rudowskich,
Park im. księcia Józefa
Poniatowskiego
Stary Cmentarz
Szlakiem Obiektów
Sakralnych
Kościół oo. Bernardynów,
dawne klasztory
Piotrkowskie
Nekropolie
Stare Cmentarze
Piotrkowskie
Nekropolie
Cmentarze Wojskowe
06.11.
2011
30.10.
2011
17.09.
2011
10.09.
2011
04.09.2011
Szlakiem Obiektów
Sakralnych
Spacer rozpocznie się o godz. 11.00
przy ul. Cmentarnej, przed głównym
wejściem na Stary Cmentarz
i potrwa około 1 godziny.
Spacer rozpocznie się o godz. 11.00
przed Centrum Informacji
Turystycznej, przy ul. Zamurowej 11
i potrwa około 1 godziny.
Spacer rozpocznie się o godz. 14.00
przy ul. Cmentarnej przed wejściem
na Stary Cmentarz i potrwa około
2 godziny.
Spacer rozpocznie się o godz. 14.00
przy ul. Partyzantów przed wejściem
na Cmentarz Wojskowy i potrwa
ok. 2 godziny.
*program może ulec zmianie
NOTATKI:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ORGANIZATORZY:
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 60 50
e-mail: [email protected]
www.cit.piotrkow.pl
Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Rycerska 6
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 601 949 597
Oddział PTTK im. M. Rawity-Witanowskiego
Plac Czarnieckiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 647 70 52
e-mail:[email protected]
www.pttkpiotrkow.nonprofit.pl
Data
Wycieczka
Przedborski Park
Krajobrazowy
Program*
Rezerwaty „Murawy
Dobromierskie”,
„Bukowa Góra”, ruiny
Cena za osobę: 40 zł. Zamku w Majkowicach,
Muzeum w Przedborzu
UWAGA!
08.10.2011
24.09.2011
27.08.2011
30.07.2011
25.06.2011
Uwagi
Wyjazd o godz. 8.00, a powrót ok. 16.00
Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane będą
w siedzibie
Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno- Krajoznawczego w Piotrkowie
Trybunalskim przy Placu Czarnieckiego 10 do
22.06.2011.
Wyjazd o godz. 8.00, a powrót ok. 15.00
Osobliwości miasta
Muzeum Poznaoskich,
Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane będą
Łodzi
ZOO
w siedzibie
Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno- Krajoznawczego w Piotrkowie
Cena za osobę: 55 zł.
Trybunalskim przy Placu Czarnieckiego 10 do
28.07.2011.
Wyjazd o godz. 8.00, a powrót ok. 19.00
Ziemia Łowicka
Muzeum i Katedra
Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane będą
w Łowiczu, Park
w
siedzibie
Polskiego
Towarzystwa
Cena za osobę: 100 zł. w Arkadii, Pałac
w Nieborowie, Muzeum Turystyczno- Krajoznawczego w Piotrkowie
Trybunalskim przy Placu Czarnieckiego 10 do
Ludowe w Sromowie
25.08.2011.
Nasza Przyroda –
Arboretum , Alpinarium, Wyjazd o godz. 8.00, a powrót ok. 18.00
Rogów
Muzeum Lasu i Drewna Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane będą
w
siedzibie
Polskiego
Towarzystwa
w Rogowie
Turystyczno- Krajoznawczego w Piotrkowie
Cena za osobę: 60 zł.
Trybunalskim przy Placu Czarnieckiego 10 do
22.09.2011.
Wyjazd o godz. 7.00, a powrót ok. 17.00
Ziemia Łęczycka
Zamek w Łęczycy,
Archikolegiata w Tumie, Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane będą
w
siedzibie
Polskiego
Towarzystwa
Cena za osobę: 70 zł Termy w Uniejowie
Turystyczno- Krajoznawczego w Piotrkowie
Trybunalskim przy Placu Czarnieckiego 10 do
06.10.2011.
1. Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Piotrkowie
Trybunalskim znajdują się w siedzibie przy Placu Czarnieckiego 10.
2. Wpłat dokonuje się w oddziale PTTK.
3. Warunkiem zrealizowania wycieczki jest uczestnictwo w niej minimum 40 osób.
4. Miejsce zbiórki i zakooczenia wycieczki: parking „Starówka” w Al. Kopernika
5. Cena wycieczek obejmuje autokar, bilety wstępu, przewodnika, ubezpieczenie uczestnika.
6. Organizator przewiduje przerwę na obiad podczas wycieczek. Posiłek we własnym zakresie.
7. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy w przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce.
*program może ulec zmianie
ORGANIZATORZY:
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 60 50
e-mail: [email protected]
www.cit.piotrkow.pl
Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Rycerska 6
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 601 949 597
Oddział PTTK im. M. Rawity-Witanowskiego
Plac Czarnieckiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 647 70 52
e-mail:[email protected]
www.pttkpiotrkow.nonprofit.pl

Podobne dokumenty