szkoła - zs5.walbrzych.pl

Transkrypt

szkoła - zs5.walbrzych.pl
SZKOŁA
WSPÓŁPRACY
Uczniowie i rodzice kapitałem
społecznym nowoczesnej szkoły
Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły”
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to
nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego najważniejszym celem jest
wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego
modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji
życia szkoły.
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami
i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli
w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.
Więcej na www.szkolawspolpracy.pl
Nasza szkoła przystąpiła do tego projektu, gdyż:





chcemy rozwijać współpracę w triadzie: szkoła-uczeń-rodzic
zależy nam na wzmocnieniu działań, które są mocnymi stronami szkoły w obszarze
współpracy
mamy nadzieję, że uda się zmienić/poprawić relacje nauczycieli z uczniami i ich rodzicami
zależy nam na zmianie wizerunku szkoły
chcemy, by nasza szkoła była SZKOŁĄ WSPÓŁPRACY NA 100% (a może i więcej)
Tutaj można zobaczyć co dotychczas zrobiliśmy