Karta produktu

Transkrypt

Karta produktu
Ι
Logamax
U044-24K,GZ50, V2
7736900745
XL
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
C
A
B
C
D
E
F
G
B
24
50 dB
2015
kW
811/2013
Karta produktu dot. zużycia energii
Logamax
U044-24K,GZ50, V2
7736900745
Poniższe dane produktu spełniają wymagania rozporządzeń UE 811/2013, 812/2013, 813/2013 i 814/2013 uzupełniających dyrektywę
2010/30/UE.
Dane produktu
Symbol
Jednostka
7736900745
Kocioł B1
tak
Ogrzewacz wielofunkcyjny
tak
Znamionowa moc cieplna
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
Prated
kW
24
ηS
%
76
Klasa efektywności energetycznej
C
Wytworzone ciepło użytkowe
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym
P4
kW
23,5
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym
P1
kW
7,0
Przy znamionowej mocy cieplnej i w reżimie wysokotemperaturowym
η4
%
81,5
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym
η1
%
81,0
Przy pełnym obciążeniu
elmax
kW
0,015
Przy częściowym obciążeniu
elmin
kW
0,013
PSB
kW
0,004
Straty ciepła w trybie czuwania
Pstby
kW
0,141
Emisja tlenków azotu (tylko dla gazu lub oleju)
NOx
mg/kWh
95
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu
LWA
dB
50
Sprawność użytkowa
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej
W trybie czuwania
Pozostałe parametry
Dodatkowe informacje dotyczące ogrzewaczy wielofunkcyjnych
Deklarowany profil obciążeń
Efektywność energetyczna podgrzewania wody
XL
ηwh
%
69
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody
B
Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego)
Qelec
kWh
0,050
Roczne zużycie energii elektrycznej
AEC
kWh
11
Dzienne zużycie paliwa
Qfuel
kWh
27,690
Roczne zużycie paliwa
AFC
GJ
22
Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar/Germany
6720841796 (2015/12)

Podobne dokumenty