Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18

Komentarze

Transkrypt

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18
DZIENNIK URZĘDOWY
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Warszawa, dnia 20 października 2016 r.
Poz. 39
OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2016 r.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1026 i 1198 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1311) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4251,21 zł.
Prezes wz. Grażyna Marciniak