Program - sprawdź szczegóły

Komentarze

Transkrypt

Program - sprawdź szczegóły
SZANsa na bezpieczne nieruchomości.
Temat:
1.
2.
3.
4.
5.
Termin:
10 kwietnia 2014 r., godzina 10.00
Miejsce:
Najnowsze zmiany ustawy Prawo budowlane.
Książka obiektu budowlanego i obowiązkowe przeglądy okresowe.
Wymagania prawne dotyczące napraw i modernizacji oraz konserwacji dźwigów osobowych
Częściowa lub całkowita modernizacja dźwigów osobowych – indywidualny wybór rozwiązania
Techniczne starzenie się eksploatowanych dźwigów osobowych
Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
Sala Portretowa (I piętro)
Prelegenci:
1.
2.
3.
4.
Jarosław Gołuszka – Prezes Zarządu SZAN w Krakowie,
Jerzy Sonik – Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa
Małgorzata Boryczko – Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie
Jan Szuro – Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie
Koszt udziału:
1. Członkowie SZAN - BEZPŁATNIE
2. Osoby niezrzeszone – 69 zł brutto
Zgłoszenia:
1. Zgłoszenie za pomocą podpisanego formularza
a. fax nr 12 422 31 28,
b. e-mail: [email protected]
Rejestracja elektroniczna na stronie www.szan.org.pl
2.
Warunki
uczestnictwa:
Przewidywany
przebieg
spotkania:
1.
2.
Rejestracja na spotkanie do 08 kwietnia br.
Dokonanie wpłaty za udział w spotkaniu na konto 72 2030 0045 1110 0000 0004 1780
(nie dotyczy Członków SZAN)
09.30
10.00
10.10
10.45
11.15
–
–
–
–
–
10.00
10.10
10.45
11.15
11.45
Rejestracja uczestników.
Otwarcie spotkania.
Najnowsze zmiany ustawy Prawo budowlane.
Książka obiektu budowlanego i obowiązkowe przeglądy okresowe.
Wymagania prawne dotyczące napraw i modernizacji oraz konserwacji dźwigów
osobowych
Częściowa lub całkowita modernizacja dźwigów osobowych – indywidualny wybór
rozwiązania.
Techniczne starzenie się eksploatowanych dźwigów osobowych.
Podsumowanie spotkania.
11.45 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 13.00
Dodatkowe
informacje:
AKADEMIA SZAN
Organizator
1.
2.
3.
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia i płatność wyłącznie do 08.10.2014r. Nr konta 72 2030 0045 1110 0000 0004 1780
Spotkanie obejmuje 4 godziny edukacyjne w ramach doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości
starających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Zarządzaniu i Administrowaniu Nieruchomościami.
PROGRAM
Kompetentny Zarządca
HONOROWY PATRONAT
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego
HONOROWY PATRONAT
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski
Odeślij wypełniony formularz: fax 12 422 31 28; email: [email protected]

Podobne dokumenty