Karta II Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w

Komentarze

Transkrypt

Karta II Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w
URZĄD GMINY KRASNYSTAW
22-300 Krasnystaw ul M. Konopnickiej 4
tel +48 (082) 576 37 53 fax +48 (082) 576 30 46
email: [email protected]
www: www.krasnystaw.ug.gov.pl
KI.F-02
KARTA INFORMACYJNA
Wersja nr 4
z dnia 31-12-2013
Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu
nabycia gruntów w drodze umowy kupna - sprzedaży
I
Podstawa prawna

II
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

III
Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów
F.F-02.1
Wymagane załączniki


V
Referat Finansowy
Stanowisko ds. wymiaru podatków
pokój 109, tel. (82)576-14-32 wew. 109
e-mail:[email protected]
Wymagane wnioski

IV
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.
969 z późn. zm.)
Akt notarialny potwierdzający nabycie gruntów ( oryginał lub kopia )
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Dokumenty do wglądu

Brak
VI
Termin załatwienia sprawy

VII
Opłaty

VIII
Brak
Tryb odwołania

IX
Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Wójta
Gminy Krasnystaw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi

Brak
Opracował
Sprawdził
Zatwierdził
Jarosław Szymański
Joanna Lubaś
Janusz Korczyński
___________________________________________________________________________
Karta Informacyjna KI.F-02
Wersja nr 4 z dnia 31-12-2013
Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w drodze
umowy kupna - sprzedaży