Stadiony i boiska - WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Transkrypt

Stadiony i boiska - WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Stadiony i boiska
Zarządzamy obecnie:
●
●
●
Stadionem Miejskim usytuowanym przy ulicy Wojska Polskiego 38, na skraju tzw. lasku wieluńskiego,
dwoma boiskami treningowymi znajdującymi się na terenie tegoż lasu,
boiskiem "Orlik" zbudowanym na os. Wyszyńskiego, obok pływalni krytej przy ul. POW 14.
Stadion Miejski, ul. Wojska Polskiego 38
W skład kompleksu wchodzą:
●
●
●
●
●
●
boisko główne,
trybuny na 650 miejsc siedzących - indywidualne siedziska plastikowe - z częściowym zadaszeniem,
wokół boiska bieżnia lekkoatletyczna 400m,
2 boiska treningowe,
pawilon mieszczący siedziby WOSiR, Wieluńskiego Klubu Sportowego, Rady Gminnej LZS,
zaplecze - szatnie + prysznice, magazyny;
Głównym użytkownikiem obiektu jest Wieluński Klub Sportowy.
Wieluński stadion jest poddawany sukcesywnym remontom i udoskonaleniom.
W 2006 roku pomyślano o najważniejszych osobach, czyli kibicach i odnowiono sektory widowni. Usunięto stare
zniszczone ławki a w zamian zamontowano nowe, plastikowe fotele. Na widowni znajduje się teraz 650 miejsc
siedzących.
Wydzielono także specjalną część widowni dla kibiców drużyny przyjezdnej liczącą 75 miejsc.
Wokół płyty stadionu znajduje się klasyczna bieżnia 400m służąca do zawodów lekkoatletycznych, treningów
młodzieży z wieluńskich szkół i piłkarzy wieluńskiego WKS.
Cennik wynajmu boisk piłkarskich (przy ul. Wojska Polskiego) obowiązujące od 1 stycznia 2017 r:
a) o nawierzchni naturalnej *, **
Lp.
Wyszczególnienie
Jednostka
Cena w złotych
1.
Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia sportowe
działające na terenie Gminy Wieluń
60 min.
24,00 zł
2.
Organizacja zajęć sportowych przez stowarzyszenia sportowe, osoby
fizyczne i prawne
60 min.
80,00 zł
3.
Cele inne niż zajęcia sportowe, sport kwalifikowany
60 min
200,00 zł
b) o nawierzchni sztucznej *, **
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Organizacja zajęć sportowych przez
stowarzyszenia sportowe działające na terenie
Gminy Wieluń
2.
Organizacja zajęć sportowych przez
stowarzyszenia sportowe - grupy młodzieżowe
Jednostka
Bez oświetlenia
Z oświetleniem
60 min.
24,00 zł
36,00 zł
60 min.
40,00 zł
60,00 zł
1
WOSiR - Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
3.
Organizacja zajęć sportowych przez
stowarzyszenia sportowe, osoby fizyczne i
prawne
60 min
100,00 zł
120,00 zł
4.
Cele inne niż zajęcia sportowe, sport
kwalifikowany
60 min
180,00 zł
240,00 zł
* - dotyczy wynajmu boiska z korzystaniem z szatni; czas liczony od wejścia do wyjścia
** - opłaty nalicza się proporcjonalnie - za każdy rozpoczety kwadrans zegarowy
Boiska Orlik lokalizacja przy ul. POW 14 i ul. ks. Wendta
●
●
●
●
●
●
boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnia o wymiarach 60x30m i bramkami 5x2 m,
boisko do piłki ręcznej z nawierzchnią tartanową o wymiarach 40x30m i bramkami 3x2 m,
na tej samej powierzchni, co boisko do piłki ręcznej, znajdują się 2 pełnowymiarowe boiska do koszykówki,
oświetlenie sztuczne,
zaplecze - 2 szatnie z natryskami,
pomieszczenie (z magazynkiem sprzętu) dla pracownika WOSiR – animatora;
Głównymi użytkownikami obiektu są: wieluńskie szkoły oraz osoby fizyczne.
2

Podobne dokumenty