kompozyt-expo - Targi w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

kompozyt-expo - Targi w Krakowie
Odesłaç do 22.10.2012
Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A
tel. (012) 6441217, 6445932, fax (012) 6446141
e-mail: [email protected], www.kompozyty.krakow.pl
KOMPOZYT-EXPO®
3. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn
do Produkcji Materiałów Kompozytowych
KRS 0000192313 Sàd Rejonowy dla Krakowa ÂródmieÊcia w Krakowie
XI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, NIP 676-10-50-090
Grupy
towarowe
5a
22-23 listopada 2012
Nazwa firmy:......................................................................................................................................................................................................
Prosimy o zaznaczenie zakresu ekspozycji
SUROWCE
WŁÓKNA
włókna szklane
włókna węglowe
włókna naturalne
włókna metalowe
aramidy
PÓŁWYROBY OPARTE NA WŁÓKNACH
OKRĄGŁYCH
siatki
plecionki
PREPREGI
FORMY
formy metalowe
formy kompozytowe
pasty do modelowania i polerowania
uszczelniacze i powłoki
sprzęt do konserwacji i czyszczenia form
adherenty
NANOKOMPOZYTY
ŻYWICE
żywice poliestrowe
żywice epoksydowe
żywice winyloestrowe (ester winylowy)
żywice fenolowe
żywice poliuretanowe
żywice termoutwardzalne pochodzenia organicznego
żywice termoplastyczne
silikon
ŻELKOTY I POWŁOKI
żelkoty
topkoty
farby
lakiery
KLEJE, KITY, SPOIWA
środki adhezyjne
środki klejące
środki zwilżające
środki smarujące
WYPEŁNIACZE
proszek (talk, mika, węglan wapnia,
krzemionka, tlenek glinu)
granulki (mikro & makro)
DODATKI, MODYFIKATORY
środki pomocnicze przy obróbce
środki do modyfikacji właściwości
przyspieszacze
katalizatory
barwniki i pigmenty
utwardzacze
nanocząsteczki
MATERIAŁY JĄDROWE/ RDZENIOWE
struktury piankowe (tworzywa termoplastyczne,
duroplasty)
struktury plastra miodu (nomex, aluminium,
tworzywa)
materiały naturalne
PRODUKTY POÂREDNIE KOMPOZYTOWE
MATERIAŁY TEKSTYLNE (PÓŁWYROBY
WŁÓKNISTE PŁASKIE)
tkaniny
maty
taśmy
roving
data
PANELE SANDWICZOWE
STRUKTURY HYBRYDOWE
KOMPOZYTY METALOWE
wyroby z kompozytów metalowych
fazy zbrojące dla kompozytów metalowych
(proszki, włókna, preformy ceramiczne),
procesy wytwórcze, narzędzia i maszyny do
ich realizacji
metody badawcze kompozytów metalowych
KOMPOZYTY CERAMICZNE
komponenty w postaci proszków i włókien
technologie otrzymywania kompozytów
kompozyty wysokotemperaturowe
nanokompozyty
KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE
beton wzmocniony
naprawa i zabezpieczenia betonu
posadzki przemysłowe
wzmocnienia konstrukcji
kleje/ uszczelniacze
PRODUKTY KOMPOZYTOWE
płyty
rury
profile
pojemniki
elementy formowane (prototypy, produkcja
seryjna)
elementy budowlane
produkty dla użytkowych dziedzin przemysłu
(rolnictwo, lotnictwo, motoryzacja, przemysł
obronny, przemysł stoczniowy, kolejnictwo,
komunikacja masowa, medycyna, przemysł
sportowy, energia wiatrowa, przemysł energetyczny i elektroniczny)
MASZYNY, NARZ¢DZIA, PRODUKTY POMOCNICZNE
PRODUKCJA I OBRÓBKA WŁÓKIEN
piece przeznaczone do produkcji i obróbki
włókien
przewijarki
inne
PRODUKCJA I OBRÓBKA ŻYWIC
systemy dozujące
mieszalniki
maszyny, materiały i narzędzia służące do
impregnacji
MASZYNY I NARZĘDZIA STOSOWANE W PROCESACH
rozpylacze
wtryskiwarki
wytłaczarki
autoklawy
maszyny do kształtowania wstępnego
maszyny do wytwarzania komponentów
włóknistych
maszyny do nawijania włókien
maszyny do prasowania ciągłego
maszyny do odlewania odśrodkowego
maszyny RTM
maszyny i narzędzia do formowania kontaktowego
maszyny do formowania bezpośredniego
maszyny do szybkiego prototypowania
narzędzia z ostrzami z materiałów supert
wardych
narzędzia do pultruzji
narzędzia do tłoczenia i prasowania
OPROGRAMOWANIE
projektowanie/ wzornictwo
kalkulacja
modelowanie i symulacja
baza danych materiałów
inne
OCHRONA ÂRODOWISKA
sprzęt do czyszczenia pomieszczeń
sprzęt zapewniajacy bezpieczeństwo
odzież ochronna
USŁUGI
usługi recyklingowe
organizacje normalizujące
(testowanie/certyfikowanie)
wzornictwo przemysłowe
badanie i rozwój
usługi doradcze/szkolenia
wydawnictwa (prasa, czasopisma)
internet
MASZYNY DO PRODUKCJI, IMPREGNACJI
I CIĘCIA TKANIN
piecz´ç firmy
podpis osoby upowa˝nionej do zawierania umów

Podobne dokumenty