aircycle 1.2 win karta produktu

Komentarze

Transkrypt

aircycle 1.2 win karta produktu
AIRCYCLE 1.2 WIN KARTA PRODUKTU
1 Nazwa dostawcy
Brookvent
2 Model
Aircycle 1.2 WIN
3 Klasa jednostkowego zużycia energii (JZE)
Zimny
Średni
Ciepły
4 JZE (KWh/m2.a)
-85.78
-44.28
-17.88
A+
A+
E
5 Klasa JZE
Systemy wentylacyjne przeznaczone do budynków
mieszkalnych (SWM) lub systemy wentylacyjne
przeznaczone do budynków niemieszkalnych
6 (SWNM) / Jednokierunkowe lub dwukierunkowe
7 Typ napędu
SWM/dwukierunkowe
Układ bezstopniowej regulacji prędkości
obrotowej
8 Sprawność cieplna odzysku ciepła
86%
9 Maksymalna wartość natężenia przepływu (m3/Hr)
208
10 Efektywna moc wejściowa W
11 Poziom mocy akustycznej dB
12 Wartość odniesienia natężenia przepływu m3/s
Najgorszy
wynik SAP Q
98
mierzony przy
wartości
odniesienia
natężenia
przepływu
(40l/s @ 50 Pa) Obliczony z wyników BRE. Lwa @55l/s & 150 Pa =56,6
Lwa @45l/s &150 Pa = 54 co daje różnicę wielkości 2,6 na 10l/s przy tym samym
ciśnieniu.
45
0,041
Lwa @25l/[email protected] = 41,3
Lwa @40l/s @50Pa = 41,3 +(2,6*1,5) = 45,2 = 45Db
13 Wartość odniesienia różnicy ciśnienia Pa
50
14 SPI (W/m3/h)
0,236
15 Czynnik rodzaju sterowania
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków
16 powietrza
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków
17 powietrza
0,65
18 RZE Roczne zużycie energii elektrycznej
5%
5%
Zimny
Średni
7,58
2,21
1,76
46,11
20,85
19 ROO roczne oszczędności w ogrzewaniu
90,19
informacje
dotyczące
20 Wizualne ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra wymiany filtra
21 Wymogi dotyczące instalacji
zawarte w
instrukcji
użytkownika
Informacje
dotyczące
instalacji
22 Instrukcje dotyczące czynności przed demontażem
zawarte w
instrukcji
użytkownika
Informacje
dotyczące
utrzymania
Ciepły