0655. Na Wniebowzięcie NMP

Komentarze

Transkrypt

0655. Na Wniebowzięcie NMP
Pieśni maryjne
0655. Na Wniebowzięcie NMP
(Miod, s. 185)
Melodia I
Wzię - ta do
O - desz - ła
je w ko - ro - nie;
nem na tro - nie:
Wi
-
nie od
dząc
ba
nas
Ma - ry - ja Kró - lo - wa,
Mat- ka Je - zu - so - wa,
Wy - da - ją
nie - ba
Wiel- bią Kró - lo - wę
Ją
na
Bos
Już jaś Sie - dzi z
try - umf
Świę- ci
-
kim
we A -
tro
nieSy -
so - ły
nio - ły,
-
nie.
Melodia II
Wzię - ta
do
O
- desz - ła
nie - ba
od
nas
Już
jaś - nie - je
w ko
Sie - dzi
z Sy - nem na
try - umf
Świę - ci
we - so A - nio -
ły,
ły,
Ma - ry Mat - ka
- ro - nie;
tro - nie:
Wi - dząc
ja
Kró - lo
Je - zu - so
-
wa,
wa,
Wy - da - ją
nie - ba
Wiel- bią Kró - lo - wę
Ją
na
Bos
-
kim
tro - nie.
2. Piękna jak księżyc, jak słońce wybrana, * Miesiąc pod jej nogami;
Na niej purpura ze słońca utkana, * Haftowana gwiazdami:
Z dworem Aniołów weszła do chwały, * Równych widoków nieba nie miały,
Z takiemi wspaniałościami.
3.
Ze dwunastu gwiazd uwita korona, * Panieńskie wieńczy skronie;
I nad Anielskie chory wyniesiona, * Blisko przy Boskim tronie.
Dziw wielki w niebie, każdy się pyta: * Cóż to za Pani, którą Bóg wita,
I sadza po prawej stronie.
4.
Odchodzisz od nas, o Matko jedyna, * Byś nam zjednała Boga;
Więc racz się wstawiać do swojego Syna * Zawsze, gdy na nas trwoga:
Ażeby od nas odwrócił wojny, * Uśmierzył burze, dał czas spokojny;
Niech twoja sprawi przyczyna.

Podobne dokumenty