Generuj PDF - KWP w Szczecinie

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - KWP w Szczecinie
KWP w Szczecinie
Źródło:
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen/8276,Dostawa-do-magazynu-KW
P-w-Szczecinie-ul-Santocka-36-papieru-arkuszowego-do-urzad.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:47
Dostawa do magazynu KWP w Szczecinie ul.
Santocka 36 papieru arkuszowego do urządzeń
drukujących i kopiujących
Ogłoszenie BZP
SIWZ wraz z zał. nr 1 i 2
Zał. nr 3 do SIWZ
Zał. nr 4 do SIWZ
Rozstrzygnięcie
SIWZ można uzyskać:
1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 2,49zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00
3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:
a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy
b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty
za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 2,49 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz
z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Metryczka
Data publikacji 25.05.2010
Data modyfikacji 07.06.2010
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka