Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety I-XIV

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pakiety I-XIV
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu I – Różne produkty spożywcze I
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 158 00000-6 Różne produkty spożywcze
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu I wpłynęły 2 oferty złożone
przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 9 892,99 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 11 008,84 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 80,87 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 90,87 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu I dokonał
wyboru oferty nr 2 złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Wartość (z VAT): 9 892,99 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu I, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%, termin
płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu II – Różne produkty spożywcze II
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 158 00000-6 Różne produkty spożywcze
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu II wpłynęły 2 oferty złożone
przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 9 061,63 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 11 130,85 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 73,27 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 83,27 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu II dokonał
wyboru oferty nr 2 złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Wartość (z VAT): 9 061,63 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu II, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%, termin
płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu III – Cukier
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 158 31200-4 Cukier biały
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu III wpłynęły 2 oferty złożone
przez:
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 39 916,80 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 39 916,80 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 3 uzyskała 90,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 3 uzyskała 100,00 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu III dokonał
wyboru oferty nr 3 złożonej przez:
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
Wartość (z VAT): 39 916,80 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 3 jest jedyną złożoną, a tym samym najkorzystniejszą ofertą w zakresie pakietu III, wg
kryterium oceny ofert (cena - 90%, termin płatności – 10%) uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu IV – Soki owocowe
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 153 21000-4 Soki owocowe
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu IV wpłynęły 2 oferty złożone
przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 5 340,60 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 5 868,00 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 81,91 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 91,91 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu IV dokonał
wyboru oferty nr 2 złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Wartość (z VAT): 5 340,60 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu IV, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%,
termin płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu V – Olej rzepakowy
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu V wpłynęły 2 oferty złożone
przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 2 797,20 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 3 008,88 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 83,66 punktów
oferta nr 3 uzyskała 90,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 93,66 punktów
oferta nr 3 uzyskała 100,00 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu V dokonał
wyboru oferty nr 3 złożonej przez:
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
Wartość (z VAT): 2 797,20 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu V, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%, termin
płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu VI – Ryż długoziarnisty
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 156 14100-6 Ryż długoziarnisty
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu VI wpłynęły 2 oferty złożone
przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 10 407,60 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 10 584,00 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 88,50 punktów
oferta nr 3 uzyskała 90,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 98,50 punktów
oferta nr 3 uzyskała 100,00 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu VI dokonał
wyboru oferty nr 2 złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Wartość (z VAT): 10 407,60 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu VI, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%,
termin płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu VII – Makaron wielojajeczny
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 158 51100-9 Makaron niegotowany
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu VII wpłynęły 3 oferty złożone
przez:
Wytwórnia Makaronów Stefan Friedek
ul. Podlesie 21, 42-690 Wojska
(oferta nr 1)
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 10 387,44 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 16 692,48 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 1 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 2 uzyskała 69,17 punktów
oferta nr 3 uzyskała 56,01 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 1 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 1 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 2 uzyskała 79,17 punktów
oferta nr 3 uzyskała 66,01 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu VII dokonał
wyboru oferty nr 1 złożonej przez:
Wytwórnia Makaronów Stefan Friedek
ul. Podlesie 21, 42-690 Wojska
Wartość (z VAT): 10 387,44 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu VII, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%,
termin płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu VIII – Mąka pszenna
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 156 12100-2 Mąka pszenna
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu VIII wpłynęły 2 oferty
złożone przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 7 824,60 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 8 051,40 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 87,46 punktów
oferta nr 3 uzyskała 90,00 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 97,46 punktów
oferta nr 3 uzyskała 100,00 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu VIII dokonał
wyboru oferty nr 3 złożonej przez:
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
Wartość (z VAT): 7 824,60 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu VIII, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%,
termin płatności – 10%) uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu IX – Produkty przemiału ziarna, skrobi
i produktów skrobiowych
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 156 00000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu IX wpłynęły 2 oferty złożone
przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” (oferta nr 2)
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 14 815,08 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 15 982,27 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 83,40 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 84,40 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu IX dokonał
wyboru oferty nr 2 złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Wartość (z VAT): 14 815,08 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu IX, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%, termin
płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu X – Płatki kukurydziane
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 156 13311-1 Płatki kukurydziane
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu X wpłynęły 2 oferty złożone
przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 2 715,48 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 2 922,03 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 83,64 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 93,64 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu X dokonał
wyboru oferty nr 2 złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Wartość (z VAT): 2 715,48 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu X, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%, termin
płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu XI – Przyprawy I
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 158 70000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu XI wpłynęły 2 oferty złożone
przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 4 525,42 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 5 199,21 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 78,34 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 88,34 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu XI dokonał
wyboru oferty 2 złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Wartość (z VAT): 4 525,42 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu XI, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%,
termin płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu XII – Przyprawy II
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 158 70000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu XII wpłynęły 2 oferty złożone
przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 839,16 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 1 234,28 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 61,19 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 71,19 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu XII dokonał
wyboru oferty nr 2 złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Wartość (z VAT): 839,16 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu XII, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%,
termin płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu XIII – Przyprawy III
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 158 70000-7 Przyprawy i przyprawy korzenne
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu XIII wpłynęły 2 oferty
złożone przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 4 800,26 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 5 046,30 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 85,61 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 95,61 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu XIII dokonał
wyboru oferty nr 2 złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Wartość (z VAT): 4 800,26 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu XIII, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%,
termin płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
3/PN/DEG/AC/2016
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i podobnych produktów dla potrzeb
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Postępowanie jest prowadzone z podziałem na czternaście pakietów.
Niniejsza informacja dotyczy wyboru oferty w zakresie pakietu XIV – Sosy i produkty podobne
Nomenklatura:
CPV 150 00000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 158 71000-4 Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły łącznie 3 oferty.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu XIV wpłynęły 2 oferty
złożone przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”
Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
(oferta nr 2)
Firma Handlowa TROKOS Spółka Jawna
Małgorzata Trojańska, Józef Trojański
ul. Krakowska 409, 32-420 Gdów
(oferta nr 3)
ww. oferty spełniają wymogi Zamawiającego i tym samym uznano je za ważne w postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 8 923,53 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 11 735,31 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów cena – 90% oraz termin
płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
Punktacja przyznana w kryterium cena – 90%:
oferta nr 2 uzyskała 90,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 68,44 punktów
Punktacja przyznana w kryterium termin płatności (min. 14 dni, max. 30 dni) – 10%:
oferta nr 2 uzyskała 10,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 10,00 punktów
Łączna punktacja:
oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów
oferta nr 3 uzyskała 78,44 punktów
Na podstawie j.w. oraz zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający w zakresie pakietu XIV dokonał
wyboru oferty nr 2 złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska
ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz
Wartość (z VAT): 8 923,53 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie pakietu XIV, wg kryterium oceny ofert (cena - 90%,
termin płatności – 10%) uzyskała największą liczbę punktów.