III Forum Gospodarcze Polska-Litwa w Augustowie

Transkrypt

III Forum Gospodarcze Polska-Litwa w Augustowie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/1158,III-Forum-Gospodarcze-Polska-Litwa-w-Augustowie.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:47
Strona znajduje się w archiwum.
Środa, 11 czerwca 2003
III Forum Gospodarcze Polska-Litwa w Augustowie
– W dniach 10-11 czerwca br. pod patronatem i z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i
Prezydenta Republiki Litewskiej Pana Ronaldasa Paksasa w Augustowie odbywało się III Forum Gospodarcze
Polska-Litwa.
Celem forum było zdefiniowanie dwustronnej współpracy w świetle przyszłorocznego rozszerzenia Unii
Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania z Rosją i krajami Wspólnoty Niepodległych
Państw.
Podczas panelu tematycznego dotyczącego współpracy transgranicznej samorządów regionalnych Polski i
Litwy z referatem wystąpił Podsekretarz Stanu w MSWiA Paweł Dakowski. Inne panele dyskusyjne forum
dotyczyły spraw transportu, inwestycji, integracji z Unią Europejską w kontekście wymiany handlowej z
Rosją i krajami WNP oraz kwestii turystyki.