Kliknij aby pobrać - MOS nr 6 w Warszawie

Transkrypt

Kliknij aby pobrać - MOS nr 6 w Warszawie
Wykaz podręczników dla Gimnazjum 64 w Warszawie
Rok szkolny 2014/2015
Klasa I
Język polski
Język angielski
A.Łuczak,E.PrylińskaR.Maszka ,,Między nami podręcznik dla
klasy pierwszej gimnazjum’wraz z zeszytem ćwiczeń cz. I i II
H.Puchta J.Stranks,, English in Mind 1”
Język rosyjski
Broniarz Renata, Chamrajewa Elizaweta E. Iwanowa
“WREMIENA 1”kurs dla początkujących
Plastyka
L. Frydzińska „Kraina sztuki”
Podręcznik do plastyki dla
gimnazjum.
Historia
T. Małkowski , J. Rześniowiecki Historia1 gimnazjum
podręcznik.- „Podróże w czasie”
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin-Chemia Nowej Ery
cz.1
Roman Malarz Puls ziemi – 1 – podręcznik do geografii dla kl. 1
gimnazjum
Małgorzata Jefimow, Marian Sektas Puls życia –Podręcznik do
biologii dla klasy I
Roman Grzybowski Fizyka 1 - podręcznik do klasy 1
gimnazjum
M. Dobrowolska Matematyka z plusem 1 podręcznik dla
gimnazjum
D. Jackowiak, J. Szpet Spotkanie ze słowem -podręcznik i karta
pracy
Jolanta Pańczyk Informatyka Europejczyka – podręcznik dla
gimnazjum wyd. II
T.Król (red) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum
Jarosław Słoma, Grzegorz Zając
Edukacja dla bezpieczeństwa żyję i działam bezpiecznie.
Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 1-3 gimnazjum Nowa Era –
Chemia
Geografia
Biologia
Fizyka
Matematyka
Religia
Informatyka
WDŻWR
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Klasa I z przysposabiająca do zawodu
Język polski
Język angielski
Historia
Chemia
Geografia
Biologia
Fizyka
Matematyka
Wiedza o
społeczeństwie
Religia
Informatyka
WDŻWR
Edukacja dla
bezpieczeństwa
A.Łuczak,E.PrylińskaR.Maszka ,,Między nami podręcznik dla
klasy pierwszej gimnazjum’wraz z zeszytem ćwiczeń cz. I i II
H.Puchta J.Stranks English in mind 1
T. Małkowski , J. Rześniowiecki Historia1 gimnazjum
podręcznik.- „Podróże w czasie”
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin-Chemia Nowej Ery
cz.1
Roman Malarz Puls ziemi – 1 – podręcznik do geografii dla kl. 1
gimnazjum
Małgorzata Jefimow, Marian Sektas Puls życia –Podręcznik do
biologii dla klasy I
Roman Grzybowski Fizyka 1 - podręcznik do klasy 1
gimnazjum
M. Dobrowolska Matematyka z plusem 1 podręcznik dla
gimnazjum
Elżbieta Dobrzycka, K. Makara
Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum cz. I
D. Jackowiak, J. Szpet Spotkanie ze słowem -podręcznik i karta
pracy
Jolanta Pańczyk Informatyka Europejczyka – podręcznik dla
gimnazjum wyd. II
T.Król (red) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum
Jarosław Słoma, Grzegorz Zając
Edukacja dla bezpieczeństwa żyję i działam bezpiecznie.
Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 1-3 gimnazjum Nowa Era –
Klasa II
Język polski
Język angielski
Język rosyjski
Historia
Wiedza o
społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Zajęcia artystyczne
WDŻWR
Religia
Witold Bobiński „Świat w słowach i obrazach” podręcznik dla
kl. II
Herbert Puchta, Jeff Stranks ,,English in Mind 1”
Broniarz Renata, Chamrajewa Elizaweta “WREMIENA 2”kurs
dla początkujących i kontynuujących naukę
T. Małkowski , J. Rześniowiecki Historia 2 gimnazjum
podręcznik.- „Podróże w czasie”
Elżbieta Dobrzycka, K. Makara
Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum cz. I
Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja
Puls ziemi – 2 – podręcznik do geografii dla kl. 2 gimnazjum
Małgorzata Jefimow, „Puls życia” –Podręcznik do biologii dla
klasy II
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin-Chemia Nowej Ery
cz.2
Roman Grzybowski Fizyka - podręcznik do klasy 2 gimnazjum
M. Dobrowolska Matematyka z plusem 2 podręcznik dla
gimnazjum
Beata Marcinkowska „Kraina sztuki” Zeszyt ćwiczeń do zajęć
artystycznych
T.Król (red) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum
D. Jackowiak, J. Szpet „Aby nie ustać w drodze”
Klasa II z przysposabiająca do zawodu
Język polski
Język angielski
Historia
Wiedza o
społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
WDŻWR
Religia
Witold Bobiński „Świat w słowach i obrazach” podręcznik dla
kl. II
Herbert Puchta, Jeff Stranks ,,English in Mind 1”
T. Małkowski , J. Rześniowiecki Historia 2 gimnazjum
podręcznik.- „Podróże w czasie”
Elżbieta Dobrzycka, K. Makara
Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum cz. II
Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja
Puls ziemi – 2 – podręcznik do geografii dla kl. 2 gimnazjum
Małgorzata Jefimow, „Puls życia” –Podręcznik do biologii dla
klasy II
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin-Chemia Nowej Ery
cz.2
Roman Grzybowski Fizyka - podręcznik do klasy 2 gimnazjum
M. Dobrowolska Matematyka z plusem 2 podręcznik dla
gimnazjum
T.Król (red) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum
D. Jackowiak, J. Szpet „Aby nie ustać w drodze”
Klasa III
Język polski
Język angielski
Język rosyjski
Historia
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Wiedza o
społeczeństwie
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Muzyka
Technika
Religia
WDŻWR
Witold Bobiński „Świat w słowach i obrazach” podręcznik dla
kl. III
Herbert Puchta, Jeff Stanks „English in Mind 2”
Broniarz Renata, Chamrajewa Elizaweta “WREMIENA 3”kurs
dla początkujących i kontynuujących naukę
T. Małkowski , J. Rześniowiecki Historia 3 gimnazjum
podręcznik.- „Podróże w czasie”
Roman Malarz Puls ziemi – 3 – geografia fizyczna i społecznoekonomiczna Polski
Beata Sagin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas „Puls życia”
–Podręcznik do biologii dla klasy III
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin-Chemia Nowej Ery
cz.3 2009
Roman Grzybowski Fizyka - podręcznik do klasy 3 gimnazjum
M. Dobrowolska Matematyka z plusem 3 podręcznik dla
gimnazjum
Elżbieta Dobrzycka, K. Makara
Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum cz. II
Jarosław Słoma, Grzegorz Zając
Edukacja dla bezpieczeństwa żyję i działam bezpiecznie.
Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 1-3 gimnazjum Nowa Era –
2010r.
J. Oleszkowicz,,Gra muzyka” podręcznik dla gimnazjum.
Urszula Białka Zajęcia techniczne.
Operon
D. Jackowiak, J. Szpet Żyjąc z innymi dla innych.
T.Król (red) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum
Klasa III z przysposobieniem do zawodu
Język polski
Język angielski
Historia
Chemia
Matematyka
Religia
WDŻWR
Witold Bobiński „Świat w słowach i obrazach” podręcznik dla
kl. III
Herbert Puchta, Lewis Peter Jones, M. Krajewska, A. Lewicka
Jeff Stanks „English in Mind 2” Wyd. egzaminacyjne
T. Małkowski , J. Rześniowiecki Historia 3 gimnazjum
podręcznik.- „Podróże w czasie”
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin-Chemia Nowej Ery
cz.3 2009
M. Dobrowolska Matematyka z plusem 3 podręcznik dla
gimnazjum
D. Jackowiak, J. Szpet Żyjąc z innymi dla innych.
T.Król (red) Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum