„Wypróbuj raz oryginał!" „Probier doch mal das Original!“

Transkrypt

„Wypróbuj raz oryginał!" „Probier doch mal das Original!“
„Wypróbuj raz oryginał!"
„Probier doch mal das Original!“
Polsko-niemieckie warsztaty z barokowej
muzyki kameralnej i tańca okresu barokowego
Szkoła Muzyczna Friedrichshain z Berlina – Kreuzberg we współpracy z byłym
Klasztorem Chorin ma zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy w ramach
polsko-niemieckich warsztatów z barokowej muzyki kameralnej oraz tańca
okresu barokowego, które zaplanowane są na luty 2014 roku.
Zaproszenie
do
udziału
w
tym
przedsięwzięciu skierowane jest do
wszystkich muzyków, melomanów i
miłośników muzyki, zarówno do dzieci i
młodzieży, jak dorosłych (dotychczasowy
przedział wiekowy 8-65 lat), osób uczących
się gry na instrumentach muzycznych, jak i
posiadających
już
te
umiejętności,
amatorów
i
profesjonalistów.
Mile
widziane byłyby szkoły muzyczne lub
pozaszkolne muzyczne koła zainteresowań.
Przewidziane instrumenty barokowe to: flet prosty, flet poprzeczny, skrzypce,
wiolonczela, viola da gamba (wiolonczela), lutnia, klawesyn.
Warsztaty te odbywają się już od wielu lat w Niemczech i rokrocznie cieszą się
dużym zainteresowaniem. Dlatego w roku 2014 organizatorzy chcieliby
rozszeszyć ich formułę o uczestników z Polski. Planowane złożenie wniosku do
Funduszu Małych Projektów Euroregionu POMERANIA.
Podstawowym założeniem tego wydarzenia jest to, aby umożliwość osobom
grającym na współczesnych instrumentach, poznanie i wypróbowanie również
barokowych instrumentów. Ponadto będzie to także okazja do zaznajomienia się
z tańcami epoki barokowej, ponieważ pod okiem instruktora tenecznego w
kameralnych grupach będzie można w praktyce wspólnie zgłębić tajniki tej
sztuki.
Warsztaty zorganizowane zostaną w przestronnych salach byłego klasztoru w
miejscowości Chorin (Brandenburgia) i potrwają łącznie dwa dni. Na zakończenie
odbędzie się koncert finałowy, podczas którego będzie można usłyszeć muzykę
barokową w wykonaniu nauczycieli niemieckiej Szkoły Muzycznej.
Informacji udziela:
pani Andrea Häufele
Friedrichstr. 226, 10969 Berlin
E-mail: a.haeu[email protected]
Tel. 0049 33 362/70 575
Kom. 0049 151/401 097 18