WUP/PP/7052-68/ES/2012 05.03.2012 r. Lapdijk 22, 4782 PD

Transkrypt

WUP/PP/7052-68/ES/2012 05.03.2012 r. Lapdijk 22, 4782 PD
OFERTA PRACY
Krajowy nr ref: 8615111
WUP/PP/7052-68/ES/2012
05.03.2012 r.
Stanowisko:
Wszechstronny pracownik do pracy przy owocach
Kod ISCO:
Opis stanowiska/ zakres
obowiązków:
6112
Wszystkie czynności związane z owocami: sadzenie, uprawa, zbiory,
przetwarzanie i przenoszenie owoców miękkich; kierowanie pracą
pracowników sezonowych. Pracownik koordynuje pracę i wykonuje
obowiązki związane z zarządzaniem
4
Holandia
Liczba etatów:
Miejsce zatrudnienia – kraj:
Status:
Nazwa:
Adres:
Kraj:
Telefon (z kodem kraju):
E-mail:
Strona internetowa:
Krótki opis działalności
gospodarczej:
DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ
Pracodawca
Zachtfruitkwekerij van Steenoven
Wykształcenie:
Doświadczenie zawodowe:
Znajomość języków:
Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty
(np. prawo jazdy):
Inne istotne wymagania:
Lapdijk 22, 4782 PD Moerdijk
Holandia
+31 6 53 74 94 94
[email protected]
http://msteenov.home.xs4all.nl/
Uprawa truskawek, malin i jeżyn
WYMAGANIA
Nie określono
Wiedza i/lub doświadczenie z pracy przy owocach miękkich, np.
przycinanie
Język:
Poziom:
Min. średni i/lub
Angielski
Niderlandzki
Min. średni
Nie określono
Kierowanie wózkiem widłowym, umiejętność nawiązywania kontaktu z
ludźmi, doświadczenie w zarządzaniu, znajomość języka angielskiego
i/lub niderlandzkiego, doświadczenie w pracy pracownikami
sezonowymi z innych krajów mile widziane
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto:
Od 1877 do 2461
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja:
Euro
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
Miesięcznie
Dodatkowe świadczenia
Zakwaterowanie w domu farmera lub pobliskim kempingu
(pracownik może wybrać), koszt 50 euro na tydzień. Zwrot
kosztów dojazdu do Holandii (0,19 euro za km)
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana
Zachtfruitkwekerij van Steenoven
umowa:
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy
Praca na pełen etat
Czas trwania umowy:
Określony (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia
Liczba godzin tygodniowo:
38
Zmiany i praca w dni wolne:
Na prośbę, również soboty, rzadko niedziele
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
Data rozpoczęcia:
01.03.2012 lub 01.04.2012
Inne informacje:
Wynagrodzenie zgodne z układem zbiorowym
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
Język, w którym muszą być sporządzone
przedkładane dokumenty:
Do kogo należy wysłać dokumenty:
Gdzie należy wysłać dokumenty:
Dane teleadresowe doradcy EURES lub
przedstawiciela pracodawcy:
Cv i list motywacyjny
Angielski
Pracodawca
Email: [email protected]
Doradca EURES w Holandii:
[email protected]
WAŻNOŚĆ
Data publikacji:
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty:
22.02.2012
01.04.2012
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi
przez potencjalnego pracodawcę.
3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby
poszukujące pracy.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób