Wrocław, dnia 16 - Archidiecezja Wrocławska

Transkrypt

Wrocław, dnia 16 - Archidiecezja Wrocławska
Wrocław, dnia 16.01.2010 r.
L.dz. 46/2010
Do
Przewielebnych Księży Proboszczów
Archidiecezji W r o c ł a w s k i e j
Episkopat Polski, inspirowany apelem Ojca Świętego Benedykta XVI, który
„liczy na to, że cały Kościół katolicki włączy się za pośrednictwem swych
instytucji charytatywnych w udzielenie najpilniejszej pomocy ofiarom trzęsienia
ziemi na HAITI”, postanowił przeprowadzić zbiórkę pieniężną do puszek
w świątyniach całego Kraju. Zebrane ofiary pozwolą Kościołowi naszej Ojczyzny
włączyć się w niesie pomocy – koordynowanej przez Caritas Polska – oczekującym
setkom tysięcy osób pozbawionych dachu nad głową, żywności, wody pitnej
i lekarstw.
W związku z tym Kuria Metropolitalna Wrocławska poleca niniejszym
Przewielebnym Księżom Proboszczom przeznaczyć na ten cel ofiary od wiernych
złożone w niedzielę 24 stycznia br. na tacę lub do puszek. Zebrane fundusze
należy przekazać, quam primum, do kasy Kurii Metropolitalnej, która prześle je
w imieniu całej Archidiecezji na konto Caritas Polska.
WIKARIUSZ GENERALNY