Word 2

Komentarze

Transkrypt

Word 2
Word 2
A. Korespondencja seryjna
1. Otwórz plik Rzeki.xlsx i obejrzyj jego zawartość. Zamknij go i przepisz poniższą
informację:
Rzeka …. jest …. . Jej długość wynosi …. km, a dorzecze ma …. km2.
Aby zastąpić wykropkowane pola uruchom
Korespondencja/Wybierz adresatów/Użyj istniejącej listy, wybierz plik
Rzeki.xlsx.
Wstaw pola korespondencji seryjnej oraz Podgląd wyników.
2. Otwórz plik Predkosc.xlsx i obejrzyj jego zawartość. Zamknij go i przepisz poniższą
informację i tabelę:
Dopuszczalna (nie rozmywająca) średnia prędkość wody dla gruntów
różnych typów, na różnych głębokościach.
Nazwa gruntu
Wymiary frakcji
śr.głęb.wody
= 0.4 m
śr.głęb.wody
= 1.0 m
śr.głęb.wody
= 2.0 m
śr.głęb.wody
=3.0 m
Wypełnij puste pola danymi z bazy Predkosc.xlsx.
3. Podobnie użyj pliku Wyniki.xlsx do napisania informacji:
Szanowna/y Pani/e
…………………….
W wyniku przeprowadzonego egzaminu uzyskał/a Pan/i ….. punktów na 40
możliwych. Uzyskuje Pan/i ocenę …..
Egzaminator
B. Latex
Uruchom Internetowy Edytor Równań Matematycznych Latex.
http://latex.codecogs.com/editor.php?design=full
Zapoznaj się z poleceniami w tabeli i przećwicz je w otwartym edytorze.
formuła
wynik
x^2
x_2
\sqrt x
\sqrt [5] x
\frac {a}{3b}
\sin 2\pi
\ln x itd.
sin 2π
\sum_{k=1}^n x_k
\int_a^b f(x)\, dx
\:
\\
\,
\quad
\qquad
spacje różnej szerokości
przejście do nowej linii
Do przepisania poniższych tekstów użyj Edytora Latex, wynik otwórz w Microsoft Office
Picture Manager i przekopiuj do Worda:
1. Modelowanie przepływów odbywa się przy pomocy równań różniczkowych:
2. Wskaźnik zwany cechą hydrauliczną ziarna zależy od jego średnicy i można wyrazić
go następująco:
3.