Przebieg Liturgii ZMARTWYCHWSTANIE PANSK[...]

Komentarze

Transkrypt

Przebieg Liturgii ZMARTWYCHWSTANIE PANSK[...]
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
1. Komentarz przed rozpoczęciem Liturgii Paschalnej
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Wyjście na zewnątrz (w kościele wygasza się światła)
Pozdrowienie i poświęcenie ognia i paschału
Procesja z paschałem do kościoła
W środku kościoła wszyscy zapalają świece
Po dojściu do Ołtarza i zaśpiewaniu „Światło Chrystusa” – zapala się wszystkie światła
Okadzenie księgi i paschału
Śpiew Orędzia Wielkanocnego – Exultet
2. Komentarz przed Liturgią Słowa
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
Celebrans zwraca się do ludu słowami - Mszał
I Czytanie – Rdz 1,1-2,2
Psalm responsoryjny
Modlitwa Celebransa
II Czytanie – Wj 14,15-15,1
Psalm responsoryjny
Modlitwa Celebransa
III Czytanie – Ez 36, 16-17a. 18-28
Psalm responsoryjny
Modlitwa Celebransa
Zapala się świece na Ołtarzu
Uroczysty śpiew Gloria – (dzwonią dzwonki)
Kolekta – z Mszału (miejsce przewodniczenia)
IV Czytanie – Epistoła – Rz 6,3-11
Celebrans intonuje uroczyste Alleluja (potrójne)
Psalm responsoryjny – allelujatyczny
Ewangelia – (w zależności od roku liturgicznego ABC)
Homilia
3. Komentarz przed Liturgią Chrzcielną
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Celebrans zwraca się do ludu słowami – Mszał
Litania do Wszystkich Świętych (śpiewana w pozycji stojącej)
Błogosławieństwo Wody Chrzcielnej
Śpiew Aklamacji – Chwała Ojcu...
Błogosławieństwo wody do pokropienia
Odnowienie przyrzeczeń chrztu – wszyscy stoją z zapalonymi świecami
Pokropienie wiernych wodą święconą – (w tym czasie śpiewamy odpowiednią Pieśń)
Modlitwa Powszechna (nie odmawia się wyznania wiary)
4. Komentarz przed Liturgią Eucharystyczną
a.
b.
c.
d.
Pieśń na ofiarowanie
Komunia Święta – Pieśni
Uroczyste rozesłanie
Pieśń na zakończenie

Podobne dokumenty