Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Transkrypt

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
Data
2
września
3
września
6
września
6
września
10
września
20
września
20
września
23
września
27
września
4
października
14
października
1
listopada
11
listopada
6
grudnia
11
grudnia
12
grudnia
20
grudnia
23 -31
grudnia
1
stycznia
2-3
stycznia
Wydarzenie
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:
00
9
klasy drugie i trzecie,
00
10
klasy pierwsze;
Obowiązuje strój galowy
Miejskie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
(Aula Magna Pałacu Branickich)
Ostateczny termin dostarczenia do wicedyrektora:
- planów pracy zespołów przedmiotowych (liderzy zespołów);
- planowanych konkursów szkolnych i pozaszkolnych (liderzy zespołów) oraz ich przewidywanych
terminów
Ostateczny termin uzupełnienia danych w dzienniku elektronicznym
XII Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – klasy drugie
Salon maturzystów
00
17 - spotkanie organizacyjne wychowawców z rodzicami:
- ustalenie wspólnego planu wychowawczego klasy, wycieczek, spotkań, imprez itp. oraz
sposobu kontaktowania;
- zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, wymaganiami edukacyjnymi, przedmiotowymi
systemami oceniania, kryteriami ocen z zachowania, Kodeksem Ucznia, kalendarzem roku
szkolnego oraz poinformowanie gdzie się w/w dokumenty znajdują (biblioteka, pedagog,
sekretariat);
- zebranie opłat za ubezpieczenie i Radę Rodziców;
- wybór trójek klasowych;
- uzgodnienie współudziału klasy / rodziców w rozwoju bazy szkoły.
Wybory Samorządu Uczniowskiego
Spotkanie trójek klasowych w celu wyłonienia Rady Rodziców
Europejski Dzień Języków – organizacja: zespoły języka angielskiego i języków obcych
Otrzęsiny klas pierwszych – impreza integracyjna po lekcjach
organizacja: samorząd uczniowski, wychowawcy klas pierwszych i drugich
Uroczyste obchody święta Edukacji Narodowej – organizacja: zespół polonistyczny
Wszystkich Świętych – dzień wolny
Narodowe Święto Niepodległości- dzień wolny
Uroczyste obchody Święta Szkoły – organizacja: zespół historyczny
Wystawienie zagrożeń za I semestr w dzienniku
00
17 - spotkania wychowawców z rodzicami:
- omówienie problemów klasy;
- poinformowanie o grożących ocenach ndst;
Wszyscy nauczyciele dostępni dla rodziców
Jasełka i wigilia szkolna, wigilie klasowe, wigilia pracowników – organizacja: zespół
katechetyczny
Zimowa przerwa świąteczna
Nowy Rok – dzień wolny
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
www.7lo.bialystok.pl
1
VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
6
stycznia
7
stycznia
8
stycznia
17
stycznia
22
stycznia
23
stycznia
24
stycznia
27 stycznia –
- 9 lutego
12
lutego
28
lutego
27
lutego
4
marca
5
marca
26
marca
27
marca
10
kwietnia
17 kwietnia - 22 kwietnia
23
kwietnia
24
kwietnia
25
kwietnia
30
kwietnia
1
maja
2
maja
5-9
maja
26
maja
27
maja
10
czerwca
19
maja
Trzech Króli
Święta prawosławne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Propozycje ocen semestralnych w dzienniku
Studniówka
Wystawienie ocen semestralnych
Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja semestralna
Posiedzenie Rady Pedagogicznej - podsumowanie I semestru
Ferie zimowe
00
17 - spotkania wychowawców z rodzicami:
- podsumowanie pracy w pierwszym semestrze;
- plan pracy na drugi semestr
Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Tłusty czwartek
Ostatki
Popielec
Wystawienie w dzienniku zagrożeń w klasach trzecich
Poinformowanie rodziców i uczniów o grożących ocenach niedostatecznych w klasach trzecich
Przedstawienie propozycji ocen rocznych w klasach trzecich
Wiosenna przerwa świąteczna
Wystawienie ocen rocznych w klasach trzecich w dzienniku
Posiedzenie rady pedagogicznej - klasyfikacja roczna klas trzecich
Zakończenie nauki i pożegnanie klas trzecich
Uroczyste obchody Dnia Konstytucji 3 Maja
Święto Pracy – dzień wolny
Święto flagi – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Egzaminy maturalne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie zagrożeń za II semestr w dzienniku
00
17 - spotkania wychowawców z rodzicami:
- podsumowanie pracy w mijającym roku szkolnym;
- poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych za II semestr;
Wszyscy nauczyciele dostępni dla rodziców
Propozycje ocen semestralnych w dzienniku
Boże Ciało – dzień wolny
www.7lo.bialystok.pl
2
VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
20
maja
23
czerwca
24
czerwca
25
czerwca
26
czerwca
27
czerwca
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen rocznych w dzienniku
Posiedzenie rady pedagogicznej - klasyfikacja roczna
Egzaminy klasyfikacyjne
Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
DYREKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN
www.7lo.bialystok.pl
3
VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
pn
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
175
wt
33
36
dni wolne
www.7lo.bialystok.pl
śr
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
4
11
18
25
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
3
10
17
24
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
cz
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
5
12
19
26
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
38
pt
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
6
13
20
27
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
35
sb
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
31
7
14
21
28
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
nd
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
1
8
15
22
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
2
9
16
23
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
33
dyrektorskie dni wolne
dni bez lekcji
4