Polskie–Duńskie Forum Gospodarcze z okazji oficjalnej wizytę

Transkrypt

Polskie–Duńskie Forum Gospodarcze z okazji oficjalnej wizytę
Polskie–Duńskie Forum Gospodarcze
z okazji oficjalnej wizytę Prezydenta
RP Andrzeja Dudy w Królestwie
Danii
2016-06-16 15:21:19
2
W dniach 8 - 10 czerwca Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą składają oficjalną
wizytę w Królestwie Danii. Wizytę rozpoczęło Polsko - Duńskiego Seminarium Gospodarcze zorganizowane
wspólnie z Duńską Izbą Handlową w siedzibie Starej Giełdy Papierów Wartościowych. Seminarium otworzyła
Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Podczas wystąpienia mówiła o sytuacji gospodarczej w Polsce, a także
przedstawiła Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Spotkania w pierwszej części seminarium podzielone były na 4 bloki tematyczne: infrastruktura gazowa, energia,
zdrowie/IT oraz żywność. W trakcie panelu żywność Wiceminister Jadwiga Emilewicz zaprezentowała polski
przemysł spożywczy, Prezes ARR Łukasz Hołubowski przedstawił polską żywność w prezentacji
#Polandtastegood, a przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego przedstawił region i
firmy z regionu z branży spożywczej. W drugiej części seminarium przemówienia wygłosili Prezydent RP Andrzej
Duda oraz duński minister spraw zagranicznych Kristian Jensen.
W seminarium gospodarczym w Kopenhadze wzięli udział polscy i duńscy przedsiębiorcy. Było ono okazją do
rozmów, spotkań B2B, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, a także promocji branży spożywczej,
turystycznej medycznej, usług i rozwiązań IT oraz rozmów na temat dalszego rozwoju współpracy w sektorze
energetycznym.
Dania w 2015 r. była dla Polski 17 partnerem eksportowym i 20 importowym. Według duńskich statystyk, Polska
zajmuje w 2015 r. 9 miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych w eksporcie oraz 7 miejsce w
imporcie. Od 1999 r. utrzymuje się dodatnie dla Polski saldo wymiany handlowej, ale Dania, jest jednym z trzech
krajów członkowskich Unii Europejskiej (obok Hiszpanii i Belgii), w handlu z którymi Polska odnotowuje ujemne
saldo handlowe artykułami rolno-spożywczymi. Dania, jest znaczącym inwestorem kapitałowym w Polsce.
Według danych GUS, łączny, skumulowany kapitał zagraniczny duńskich udziałowców w Polsce w 2015 r. wyniósł
12,7 mld zł.
3