PYTANIA: ODPOWIEDŹ: Ad. Wydołowane Zbiorniki są własnością

Komentarze

Transkrypt

PYTANIA: ODPOWIEDŹ: Ad. Wydołowane Zbiorniki są własnością
znak sprawy – 51/2013
Cp-2380.1-51/2013
Gdańsk 28 marca 2013r
.................................................
............. wg rozdzielnika ...........
................................................
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego rozbiórki i
realizacja robót budowlanych polegających na wydołowaniu i utylizacji 17 zbiorników paliwowych na terenie
garnizonu pomorskiego w jednostkach policji: KPP Pruszcz Gdański, KPP Chojnice, KPP Nowy Dwór Gdański,
KPP Kościerzyna, KPP Sztum, KPP Słupsk, KP Rumia , KPP Lębork, KPP Puck
Nr ogłoszenia BZP 42033-2013 z dnia 20.03.2013r.
Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy –
Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które
poniżej udziela odpowiedzi:
PYTANIA:
1.
2.
3.
Do kogo będą należały wydołowane zbiorniki?
Czy zbiorniki posiadają podziemne płyty żelbetonowe (fundamenty)?
Jeśli tak to czy podlegają rozbiórce?
ODPOWIEDŹ:
Ad. Wydołowane Zbiorniki są własnością Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W Karcie
Przekazania Odpadu dostawca to KWP w Gdańsku i uzyskane kwoty ze sprzedaży zbiorników są
własnością Komendy.
Ad. 2 Nie wiadomo czy zbiorniki posiadają podziemne płyty żelbetowe. Badania skażenia gruntu w
obrębie wydołowanego zbiornika określają zakres objętości gruntu i ewentualnych dodatkowych
przeszkód do wymiany.
STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
Monika Sarach
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma faxem na nr tel. 058 32 14 81
Wyk. w 1 egz.: zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl oraz przesłano
faxe/e-maliem Wykonawcom
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
e-mail [email protected]