Załącznik nr 5.c

Transkrypt

Załącznik nr 5.c
Zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego < 18 r.ż. (H92)
WT.521.23.2016
Załącznik nr 5c. Kalkulacja taryfy kierunkowej o kodzie (ICD-9) 78.227
Koszty stałe
Koszty zmienne
Łącznie
Osobodzień
Personel - lekarz
Personel- lekarz rezydent
Personel - pielęgniarka
Personel - pozostały
Leki
Wyroby medyczne
Procedury
osobodzień
śrdednia dugość x koszt pracy na
jeden osobodzień
śrdednia dugość x koszt pracy na
jeden osobodzień
śrdednia dugość x koszt pracy na
jeden osobodzień
śrdednia dugość x koszt pracy na jeden
osobodzień
średnia wartość na
hospitalizację
średnia wartość na
hospitalizację
średnia wartość na
hospitalizację
suma poszzcególnych pozycji
4,82
940,50 zł
564,07 zł
76,68 zł
853,35 zł
51,44 zł
51,88 zł
243,03 zł
373,91 zł
3 154,88 zł
Czas przebywania na
bloku operacyjnym
(średnio) [h]
Sala operacyjna
Personel - anestezjolog
Personel- lekarz rezydent
Personel - piel. anest.
Personel - operator
(+ asysta)
Personel instrumentariuszka
Personel - pielęgniarka
Personel - pozostały
Leki
Wyroby medyczne
średnia czas x koszt na
godzinę
średni czas x stawka godzinowa
śrdednia dugość x koszt pracy na
jeden osobodzień
średni czas x stawka godzinowa
łączny średni czas x stawka godzinowa
średni czas x stawka godzinowa
średni czas x stawka
godzinowa
średni czas x stawka godzinowa
średnia wartość na zabieg
średnia wartość na zabieg
suma poszzcególnych pozycji
2,70
681,40 zł
256,70 zł
0,00 zł
82,77 zł
280,31 zł
0,00 zł
141,16 zł
0,00 zł
214,45 zł
664,40 zł
2 321,17 zł
Koszty stałe
Koszty zmienne
Łącznie
Mnożnik
Taryfa
NFZ
Różnica
3 928,38 zł
1 547,66 zł
5 476,05 zł
4,83%
5 740,38 zł
8 944,00 zł
-35,82%
Personel
Koszt/ osobodzien
Personel
Stawka godzinowa
Czas zaangażowania [h]
Lekarz
117,10 zł
Anestezjolog
95,07 zł
2,70
Rezydent
15,92 zł
Pielegniarka anestezjologiczna
26,70 zł
3,10
Pielęgniarka
177,16 zł
73,76 zł
3,80*
Pozostały
Osobodzień
27,15 zł
5,20*^
195,25 zł
Ortopeda
Pielęgniarka/
instrumentariuszka
Blok operacyjny
Średnia długość [dni]
1. hospitalizacja
Koszty stałe
2. zabieg operacyjny
1 + 2 razem
10,68 zł
Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Koszty zmienne
252,37 zł
nd
* Czas zaangażowania dla 2 osób personelu
^ Korekta danych – przyjęto założenie, że w zabieg zaangażowane są 2 osoby
Łącznie