Isola polska 20.indd

Transkrypt

Isola polska 20.indd
informacja techniczna
ISOLA ISOREX 4
Środek antyadhezyjny do form i szalunków
ISOLA ISOREX 4 jest wysoce skutecznym środkiem na bazie olejów mineralnych mającym
zastosowanie zarówno do form i szalunków drewnianych, stalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Właściwości techniczno-użytkowe:
Działanie:
- Tworzy na powierzchni szalunku dobrze przylegającą warstwę
-Skutecznie chroni przed korozją szalunki i formy stalowe
-Stosowany na formy i szalunki podgrzewane dobrze utrzymuje
się na powierzchni i nie spływa pod wpływem temperatury
Zakres stosowania:
-formy i szalunki stalowe podgrzewane do temperatury
max 80oC
-szalunki i formy stalowe
-szalunki i formy drewniane
-formy i szalunki z tworzyw sztucznych
- szalunki i formy na konstrukcje i elementy o ostrych
krawędziach
-szalunki i formy na konstrukcje i elementy o fakturowanych
powierzchniach
Sposób dozowania:
ISOLA ISOREX 4 należy nanosić poprzez równomierne
natryskiwanie na oczyszczoną i suchą powierzchnię
szalunku bądź formy. Orientacyjna wydajność ISOLA ISOREX
4 wynosi od 40 do 80m2 powierzchni z 1 kg w zależności
od jakości deskowania i materiału z jakiego zostało wykonane.
Baza surowcowa
Gęstość
Postać
Barwa
Modyfikowane oleje mineralne
0,85 +/- 0,02 g/cm3
Ciekła
Żółtawa, klarowna
Warunki składowania:
W szczelnie zamkniętym opakowaniu
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem
i wysoką temperaturą
Chronić przed przemrożeniem
Optymalne warunki składowania od +5oC do +30oC
Trwałość produktu – 12 miesięcy przy zachowaniu
powyższych warunków składowania
Sposób dostawy:
Kontenery 850 kg
Beczki 170 kg
Kanistry plastikowe 21 kg
Atesty i Aprobaty: Wyrób posiada: Kartę Charakterystyki Preparatu, Atest Higieniczny Nr HK/B/0093/02/2008, Certyfikat
ISO 9001:2000
UWAGI:
Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i doświadczenia. Dane dotyczące poszczególnych własności
produktów lub ich przydatności do konkretnych zastosowań nie są prawnie wiążące. Odpowiedzialność wynikająca z istniejących przepisów prawa, postanowień, jak
również ewentualnych praw ochrony Użytkownik ponosi we własnym zakresie. Zaleca się przeprowadzenie prób laboratoryjnych przed zastosowaniem domieszki
w produkcji przemysłowej w celu sprawdzenia jej przydatności do danego konkretnego projektu
CEMEX Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa
www.cemex.pl
Centrum Obsługi Klienta CEMEX Polska Sp. z o.o.
Tel.: 0 800 700 077, Tel.: 0 82 564 51 00
Fax: 0 82 56 05 780
e-mail: [email protected]