Program konferencji

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji
CYKL SEMINIARIÓW „BEZPIECZEŃSTWO (W) MUZEUM”
„Dziedzictwo wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań. Program działań”
26 kwietnia 2016 r., godz. 11.00
Sala Biała Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Program
11. 00 – 11.30
11.30 – 12. 00
12. 00 – 12.15
12.15– 12.30
Inauguracja seminarium
Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Płk. Krzysztof Sałaciński, Radca Ministra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
Zagrożone dziedzictwo kultury – nowe wyzwania w świetle konfliktów
zbrojnych
Mirosław Olbryś, Pracownia Konserwacji Zabytków BHZ-eksport sp. z .o.o.
Dyskusja
Ratowanie zagrożonego dziedzictwa kultury – program przygotowania,
wyszkolenia, promocji i udziału w misjach międzynarodowych i wojskowych
cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego
Płk. Krzysztof Sałaciński, Radca Ministra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
12.30– 12.45
Dyskusja
12.45 – 13.15
Zasady i kryteria obejmowania zabytków ochroną wzmocnioną. Implementacja
zobowiązań do praktyki w RP
Lidia Klupsz, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Narodowy Instytut Dziedzictwa
13.15 – 13.30
Dyskusja
13.30 – 14.00
Nowe inicjatywy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i procedury ich
wdrażania – nowy cykl seminariów „Bezpieczeństwo (w) muzeum”
Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Prof. Dorota Folga-Januszewska, Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie, Prezydent ICOM Polska
14.00–14.30
Dyskusja i zakończenie seminarium