EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI i ASTRONOMII

Transkrypt

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI i ASTRONOMII
POUFNE do dnia ................ godz. .............
WPISUJE PISZACY PO OTRZYMANIU PRACY
KOD
ZDAJACEGO
-
-
WPISAC PO ROZKODOWANIU PRACY
IMIE
NAZWISKO
ARKUSZ II
EGZAMIN MATURALNY
Z FIZYKI i ASTRONOMII
Arkusz egzaminacyjny II
Czas pracy 120 minut
Informacje
1. Prosze sprawdzic, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron,
w tym 2 strony przeznaczone na brudnopis. Ewentualny brak
nalezy zglosic przewodniczacemu komisji.
2. Prosze rozwiazac zadania.
3. Przy kazdym zadaniu podana jest mozliwa do uzyskania liczba
punktów.
4. Za rozwiazanie wszystkich zadan mozna otrzymac lacznie
60 punktów.
5. Odpowiedzi nalezy zapisac dokladnie i czytelnie, pokazujac
droge ich uzyskania.
6. Nalezy uzyc tylko niebieskiego lub czarnego dlugopisu albo
pióra. Prosze nie uzywac korektora.
7. W przypadku podania blednej odpowiedzi nalezy dany fragment
pracy wyraznie przekreslic.
8. Podczas egzaminu mozna korzystac z tablic wzorów i stalych
fizycznych umieszczonych na koncu arkusza oraz z przyborów
do kreslenia i kalkulatorów.
Zyczymy powodzenia!
WPISAC PO OTRZYMANIU WYPELNIONEGO ARKUSZA
KOD
EGZAMINATORA
IMIE
NAZWISKO
ROK 2002
Uzyskane punkty
Nr zad.
Punkty
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Suma
2
Egzamin maturalny z Fizyki
Arkusz egzaminacyjny II
ZADANIE - Ladowanie na Ksiezycu.
Kapsula do ladowania na Ksiezycu opuszcza sie pionowo ku powierzchni tego ciala
niebieskiego ze stala predkoscia 4 m/s. Calkowita masa kapsuly wraz z zaloga wynosi
20 000 kg. Przyjmij, ze natezenie pola grawitacyjnego Ksiezyca wynosi w poblizu jego
powierzchni 1,6 N/kg.
Zadanie 21 ( 3 pkt.)
W trakcie pierwszej czesci ladowania sila ciagu silników pojazdu, skierowana do góry wynosi
32 000 N. Uzasadnij, ze w zwiazku z tym porusza sie on ze stala predkoscia.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Zadanie 22 ( 6 pkt.)
Sila ciagu silników kapsuly wzrasta do 36 000 N w ostatnich 15 sekundach jej ladowania.
(a) Oblicz wartosc przyspieszenia (opóznienia) pojazdu w tym czasie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(b) Oblicz predkosc pojazdu tuz przed zetknieciem z powierzchnia Ksiezyca.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(c) Oblicz odleglosc kapsuly od powierzchni w chwili rozpoczecia ostatniej fazy
ladowania.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Egzamin maturalny z Fizyki
Arkusz egzaminacyjny II
___________________________________________________________________________________
3
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Uwaga . Mozesz zaniedbac zmiany masy kapsuly zwiazane ze zuzyciem paliwa.
Zadanie 23 ( 4 pkt.)
Narysuj wykres zaleznosci predkosci kapsuly od czasu dla 20 sekund od chwili rozpoczecia
ostatniej fazy ladowania.
Zadanie 24 ( 6 pkt.)
Zaloga kapsuly pozostawila na Ksiezycu sprzet do badan oraz urzadzenia potrzebne do
ladowania. Jej masa w chwili startu w droge powrotna wynosila 10 000 kg. Silniki mialy
wówczas paliwo na dwie minuty pracy. Na jakiej maksymalnej wysokosci nad powierzchnia
Ksiezyca moze krazyc statek kosmiczny aby zaloga kapsuly miala szanse do niego dotrzec.
Uwaga. Zalóz, ze sila ciagu silników jest taka jak w ostatniej fazie ladowania oraz
( niezbyt realistycznie), ze masa kapsuly nie ulega zmianie podczas pracy silników.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4
Egzamin maturalny z Fizyki
Arkusz egzaminacyjny II
___________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Zadanie - Zwojnica
Bateria o sile elektromotorycznej 10 V i pomijalnie malym oporze wewnetrznym jest
polaczona z urzadzeniem zapisujacym natezenie pradu w funkcji czasu ( o pomijalnie malym
oporze ) oraz zwojnica, jak to pokazano na schemacie.
Urzadzenie zapisujace zaleznosc
natezenia pradu od czasu
Po zamknieciu obwodu przelacznikiem , dzieki urzadzeniu zapisujacemu zaleznosc natezenia
pradu od czasu otrzymano nastepujacy wykres I(t):
Egzamin maturalny z Fizyki
Arkusz egzaminacyjny II
___________________________________________________________________________________
5
Zadanie 25 ( 3 pkt.)
Oblicz, ile wynosila sila elektromotoryczna samoindukcji zwojnicy w chwili zamkniecia
obwodu?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 26 ( 4 pkt.)
Korzystajac z wykresu, okresl poczatkowa szybkosc zmian natezenia pradu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Zadanie 27 ( 5 pkt.)
Korzystajac z wykresu, oblicz indukcyjnosc zwojnicy.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Zadanie 28 (3 pkt.)
Po pewnym czasie prad w obwodzie osiagnie stale natezenie 20 mA. Oblicz ile wynosi opór
zwojnicy.
6
Egzamin maturalny z Fizyki
Arkusz egzaminacyjny II
___________________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 29 (3 pkt.)
Wyjasnij, jakie zjawiska zachodza tuz po wylaczeniu pradu w obwodzie.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Zadanie - Sprezanie gazu
Pewna ilosc gazu o stalej masie zostala sprezona w stalej temperaturze przy pomocy pompy.
W trakcie tego procesu mierzono cisnienie gazu i odpowiadajaca mu objetosc. Istnieje
przypuszczenie, ze objetosc gazu V i jego cisnienie p sa do siebie odwrotnie proporcjonalne.
Wyniki pomiarów i ich dokladnosc zapisano w ponizszej tabelce:
P[kPa] ±10kPa
200
270
370
410
530
620
V[cm3 ] ±2cm3
117
70
59
53
41
35
1/V[cm - 3 ]
Egzamin maturalny z Fizyki
Arkusz egzaminacyjny II
___________________________________________________________________________________
7
Zadanie 30 ( 2 pkt.)
Uzupelnij tabele dla 1/V, uwzgledniajac niepewnosc w ustaleniu tej wielkosci.
(?(1/V) = ?V/V2 ).
Zadanie 31 ( 6 pkt.)
Sporzadz wykres zaleznosci odwrotnosci objetosci 1/V od cisnienia p. Dobierz odpowiednio
skale. Zaznacz prostokaty niepewnosci pomiarowej.
Zadanie 32 (4 pkt.)
Czy otrzymane wyniki potwierdzaja oczekiwana zaleznosc pomiedzy V i p? Uzasadnij
odpowiedz.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
8
Egzamin maturalny z Fizyki
Arkusz egzaminacyjny II
___________________________________________________________________________________
Zadanie 33 ( 2 pkt.)
Czy analizujac wyniki pomiarów mozesz z cala pewnoscia stwierdzic, ze którys z wyników
jest skutkiem popelnienia przez badacza „bledu grubego”? Odpowiedz uzasadnij.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Zadanie 34 (3 pkt.)
Na podstawie swojego wykresu odczytaj i podaj przyblizona wartosc objetosci gazu, gdy jego
cisnienie wynosilo 480 kPa. Zaznacz odpowiednia procedure na wykresie. Okresl niepewnosc
odczytu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Zadanie 35 ( 3 pkt.)
Odczytaj i podaj przyblizona wartosc cisnienia odpowiadajacego objetosci 100 cm3 . Zaznacz
odpowiednia procedure na wykresie. Okresl niepewnosc odczytu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Zadanie 36 ( 3 pkt.)
Czy Twój wykres powinien przechodzic przez poczatek ukladu wspólrzednych? Odpowiedz
uzasadnij.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Egzamin maturalny z Fizyki
Arkusz egzaminacyjny II
___________________________________________________________________________________
BRUDNOPIS
9
10
Egzamin maturalny z Fizyki
Arkusz egzaminacyjny II
___________________________________________________________________________________
BRUDNOPIS
Egzamin maturalny z Fizyki
Arkusz egzaminacyjny II
___________________________________________________________________________________
11
Karta wzorów i stalych fizycznych
Mechanika
v (t ) ? v 0 ? at
s (t ) ? s 0 ? v 0 t ?
?
?
F ? ma
at
2
?
mv 2
Fd ?
r
?
Mm
Fg ? G 2
r
mv 2
2
?W
P?
?t
FT ? ? FN
E kin ?
2
?
?
p ? mv
?
g?
??
2?
? ?
?
?t
T
? ? p?
F?
?t
??
W ? Fs cos( F, s )
?
Fg
? v
a ?
r
V ?
GM
RZ
?
v II ?
2GM
RZ
E pot ? mgh , h << Rz
m
E pot ? ?G
2
?
vI ?
T2
? const .
R3
v ? u1
f'?
f
v ? u2
Mm
r
E pot
m
Termodynamika i wlasnosci materii
F
, p ? ? gh
S
?
m
? ?
, Fw ? ? Vg
V
? Q ? mc w ? T
p?
? Q ? mC faz
Elektrycznosc i magnetyzm
?
1 Qq
F?
4? ?0 r 2
?
? F
E ?
q
E pot ?
V?
1 Qq
4? ?0 r
1
R calk
10 3
102
101
1
1
1
?
?? ?
R1 R 2
Rn
n
?
Ik
k ?1
E
I?
R1 ? R 2 ? ? ? Rn
1
1
1
?
?
?? ?
C1 C 2
Cn
? C1 ? C2 ? ? ? C n
Mnoznik
1018
1015
1012
109
106
?
I calk ?
Q
U
C calk
Ccalk
l
S
R calk ? R 1 ? R 2 ? ? ? R n
E pot
1
?Q
I ?
?t
U ? IR
R? ?
q
? U
E ?
d
C?
pV ? nRT
pV ? N A k B T
c
? ? P ,
c P ? cV ? R
cV
?Q ? ?U ? ?W
Przedrostek
P ? IU
?
? ?
| FL | ? qvB sin( v, B)
Oznaczenie
eksa
E
peta
tera
giga
mega
kilo
hekto
deka
P
T
G
M
k
h
da
Mnoznik
10 ? 18
10 ? 15
10 ? 12
10 ? 9
10 ? 6
10? 3
10 ? 2
10? 1
W ? p? V
Wu
Wc
Q ? Q2
T
? ? 1
? 1? 2
Q1
T1
? ?
? ?
? ? BS cos( B, S)
? ? I
B? 0
2? r
?
I
B ? ?0N
l
? ? 0 I1 I2 l
F ?
2? r
??
E SEM ? ?
?t
E SEM ? ? L
?I
?t
U 2 n2
?
U1 n1
E ? mc 2
Przedrostek
atto
femto
piko
nano
mikro
mili
centy
decy
Oznaczenie
a
f
p
n
?
m
c
dc
12
Egzamin maturalny z Fizyki
Arkusz egzaminacyjny II
___________________________________________________________________________________
1,0079
1
Uklad okresowy pierwiastków
4,0026
2
Wodór
6,941
3
9,01218
4
10,811
5
12,011
6
14,006
7
15,999
8
18,998
9
Hel
20,179
10
Lit
22,9897
22
Beryl
24,305
12
Bor
26,982
13
Wegiel
28,085
14
Azot
30,974
15
Tlen
32,066
16
Fluor
35,45
17
Neon
39,948
18
Sód
39,0983
19
Magnez
40,078
20
44,9559
21
47,88
22
50,941
23
51,996
24
54,938
25
55,847
26
58,933
27
58,69
28
63,546
29
65,39
30
Glin
69,723
31
Krzem
72,921
32
Fosfor
74,921
33
Siarka
78,96
34
Chlor
79,90
35
Argon
83,80
36
Potas
85,467
37
Wapn
87,62
38
Skand
89,905
39
Tytan
91,224
40
Wanad
92,906
41
Chrom
95,94
42
Mangan
97,905
43
Zelazo
101,07
44
Kobalt
102,905
45
Nikiel
106,42
46
Miedz
107,868
47
Cynk
112,411
48
Gal
114,82
49
German
118,710
50
Arsen
121,75
51
Selen
127,60
52
Brom
126,904
53
Krypton
131,29
54
Rubid
132,905
55
Stront
137,327
56
Itr
Cyrkon
178,49
72
Niob
180,947
73
Molibden
183,85
74
Technet
186,207
75
Ruten
190,2
76
Rod
192,22
77
Pallad
195,08
78
Srebro
196,966
79
Kadm
200,59
80
Ind
204,383
81
Cyna
207,2
82
Antymon
208,980
83
Tellur
208,982
84
Jod
209,987
85
Ksenon
222,018
86
Cez
223,02
87
Bar
226,025
88
Wolfram
263,1
106
Ren
262,1
107
Osm
265,1
108
Iryd
266,1
109
Platyna
Zloto
Rtec
Tal
Olów
Bizmut
Polon
Astat
Radon
Ac – Lr
Tantal
262,1
105
Frans
Rad
89-103
104
105
106
107
108
109
138,905
57
140,115
58
140,907
59
144,24
60
144,913
61
150,36
62
151,965
63
157,25
64
158,925
65
162,50
66
164,930
67
167,93
68
168,93
69
173,04
70
174,967
71
Lantan
Cer
Neodym
Promet
Samar
Europ
Gadolin
Terb
Dysproz
Holm
Erb
Tul
Iterb
Lutet
227,028
89
232,038
90
Prazeody
m
231,036
91
238,028
92
237,048
93
244,064
94
243,061
95
247,07
96
247,07
97
251,08
98
252,08
99
257,095
100
258,099
101
259,1
102
260,1
103
Aktyn
Tor
Protaktyn
Uran
Neptun
Pluton
Ameryk
Kiur
Berkel
Kaliforn
Einstein
Ferm
Mendelew
Nobel
Lorens
H
Li
Be
Na
K
Fr
B
Mg
Ca
Rb
Cs
He
Sr
Ba
Ra
Al
Sc
Ti
Y
Zr
Hf
La - Lu
57- 71
Hafn
261,1
104
Unq
La
Ce
Ac
Th
V
Cr
Nb
Mo
Ta
W
Unp
Unh
Pr
Nd
Pa
U
Mn
Tc
Re
Uns
Pm
Np
Fe
Co
Ru
Ni
Rh
Os
Pd
Ir
Uno
Pt
Cu
Zn
Ag
Cd
Au
Hg
Ga
In
Tl
C
N
Si
P
Ge
As
Sn
Sb
Pb
Bi
O
S
Se
Te
Po
F
Ne
Cl
Ar
Br
Kr
I
At
Xe
Rn
Une
Sm
Eu
Pu
Am
Gd
Cm
Tb
Dy
Bk
Cf
Ho
Es
Er
Tm
Fm
Md
Yb
No
Lu
Lr
Wazniejsze stale fizyczne
Przyspieszenie ziemskie
g ? 9,81
m
m
? 10 2
2
s
s
Masa Ziemi
M Z ? 5,98 ? 10 24 kg
Sredni promien Ziemi
RZ ? 6371 km
Stala grawitacji
G ? 6,67 ? 10 ?11
Stala gazowa
2
Nm
kg 2
Liczba Avogadro
R ? 8,31
J
molK
Stala Boltzmanna
1
mol
k B ? 1,38 ? 10 ? 23
Objetosc 1 mola gazu
w warunkach normalnych
Stala Plancka
N A ? 6,02 ? 10 23
V ? 22,4
dm 3
mol
h ? 6,62 ? 10
? 34
J
K
Js
Przenikalnosc dielektryczna
prózni
? 0 ? 8,85 ? 10 ?12
C2
Nm2
Przenikalnosc magnetyczna
prózni
? 0 ? 1, 26 ? 10 ? 6
N
A2
Masa spoczynkowa elektronu
m e ? 9,11 ? 10
? 31
kg
Masa spoczynkowa protonu
m p ? 1,67 ? 10
? 27
kg
Predkosc swiatla w prózni
Ladunek elektronu
m
c ? 3 ? 10
s
e ? 1,6 ? 10 ? 19 C
8
Masa spoczynkowa
neutronu
m p ? 1,68 ? 10? 27 kg
Jednostka masy atomowej
u ? 1,66 ? 10 ? 27 kg
u ? 931,5
MeV
c2