Cennik usług dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 Kursy

Transkrypt

Cennik usług dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016 Kursy
Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego PWSZ we Włocławku
Cennik usług dydaktycznych w roku akademickim
2015/2016
Kursy dla pielęgniarek i położnych
Rodzaj kursu
Kursy
kwalifikacyjne
dla pielęgniarek
Kursy
specjalistyczne
dla pielęgniarek
Kursy
specjalistyczne
dla pielęgniarek i
położnych
Nazwa kursu
Czas trwania
Cena
Pielęgniarstwo geriatryczne
305 godzin, w tym:
zajęcia teoretyczne – 180 godzin
zajęcia praktyczne – 125 godzin
1 250 zł
Pielęgniarstwo opieki
długoterminowej
360 godzin, w tym:
zajęcia teoretyczne – 164 godzin
zajęcia praktyczne – 196 godzin
1 175,00 zł
Pielęgniarstwo rodzinne
325 godzin, w tym:
zajęcia teoretyczne – 150 godzin
zajęcia praktyczne – 175 godzin
1 150,00 zł
godzin, w tym:
Podstawy terapii objawowej 85
zajęcia teoretyczne – 50 godzin
w opiece paliatywnej
zajęcia praktyczne – 35 godzin
725,00 zł
80 godzin, w tym:
zajęcia teoretyczne – 35 godzin
zajęcia praktyczne – 45 godzin
650,00 zł
100 godzin, w tym:
zajęcia wykładowe – 15 godzin
zajęcia warsztatowe i treningowe
– 85 godzin
975,00 zł
Podstawy języka migowego
125 godzin, w tym:
zajęcia teoretyczne – 15 godzin
ćwiczenia - 90 godzin
konwersatorium – 20 godzin
950,00 zł
Wykonanie i interpretacja
zapisu
elektrokardiograficznego
108 godzin, w tym:
zajęcia teoretyczne – 38 godzin
zajęcia praktyczne – 70 godzin
625,00 zł
Szczepienia ochronne
Komunikowanie
interpersonalne w
pielęgniarstwie
Kursy/szkolenia
Ilość godzin
Cena
Szkolenie - Metoda Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne (I stopień)
18
390,00 zł
Kurs języka niemieckiego na poziomie A1
120
1 050,00 zł
Kurs języka angielskiego na wszystkich
poziomach zaawansowania (A1, A2, B1 B2)
120
1 050,00 zł
Nazwa
Studia podyplomowe
Ilość
semestrów
Ilość
godzin
Opłata za jeden
semestr
2
245
1 500,00 zł
3
315
1 250,00 zł
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE
2
160
1 350,00 zł
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
2
220
1 750,00 zł
NOWOCZESNE FORMY EDUKACJI RUCHOWEJ
2
220
1 250,00 zł
LOGOPEDIA
4
600
1 680,00 zł
BUSINESS ENGLISH
2
190
1 350,00 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2
180
1 550,00 zł
NEGOCJACJE I MEDIACJE
2
230
1 500,00 zł
TELEINFORMATYKA
2
170
1 700,00 zł
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
3
505
1 650,00 zł
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
2
192
1 500,00 zł
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI
2
190
1 500,00 zł
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE
2
210
1 650,00 zł
Nazwa kierunku studiów podyplomowych
PORADNICTWO ZAWODOWE I DORADZTWO
PERSONALNE