Dostawa kratek wentylacyjnych i czerpni z blachy ocynkowanej

Transkrypt

Dostawa kratek wentylacyjnych i czerpni z blachy ocynkowanej
KWP z siedzibą w Radomiu
Źródło:
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/archiwum/rok-2011/10945,Dostawa-kratek-wentylacy
jnych-i-czerpni-z-blachy-ocynkowanej-przerobka-rury-do-o.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:48
Dostawa kratek wentylacyjnych i czerpni z blachy
ocynkowanej, przeróbka rury do odprowadzania
spalin z agregatu w budynku nr 3 KWP z s. w
Radomiu - 194/PN/2011
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (pdf 44.59 KB)
Metryczka
Data publikacji 10.11.2011
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Kęsiak
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Sekcja Zamówień Publicznych
przy KWP zs. w Radomiu
Osoba modyfikująca informację: