W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie

Transkrypt

W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie
I Czytanie (Joz 5,9-12)
I rzekł Pan do Jozuego: Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską.
Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę
czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha.
Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i
ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia
gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici
manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.
Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg (Ps 34,2-7)
II Czytanie (2 Kor 5,17-21)
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.
To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko
zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez
Chrystusa i zlecił na posługę jednania. Albowiem w Chrystusie
Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów,
nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu
Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który
przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy:
pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego,
który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością
Bożą.
W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie:
Śp. Agnieszka Kalinowska lat 69.
Msze Święte
Niedziela i święta
Dzień powszedni
7.00, 9.00, 11.00, 17.00
7.00, 17.00
Adoracja w dni powszednie 7.30 – 16.30
Spowiedź święta na pół godziny przed Mszą św. wieczorną
i 15 minut przed Mszą św. poranną.
Kancelaria Parafialna: wtorek,
w godz: 15.30 - 16.30
czwartek
w godz: 15.30 - 16.30
tel. kom. 506 611 573 www.sanktuarium-susz.info
Parafia św. Antoniego
14-240 Susz
ul. Kościelna 6
tel. (055) 278 63 49
P A R A F I A Ś W I Ę T E G O ANTONIEGO
6. marca 2016r.
W
IV NIEDZIELA WIELK IEGO POSTU nr
SUSZU
10(128)/2016
Ewangelia (Łk 15,1-3.11-32)
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje
grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi
część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich.
Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i
tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał
ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał
do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł
świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie,
lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników
mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę
do me go ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem
ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby
jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był
jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw
niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą
szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi.
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się,
ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli
się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był
blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to
ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał
wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedzał ojcu: Oto
tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś
nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn
twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego
utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy
mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że
ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się.
Intencje Mszy św.
OGŁOSZENIA PAR AFIALNE
1. Witamy w naszej parafii o. Macieja Ziębca - redemptorystę, który
wygłosi do nas nauki rekolekcyjne. Rekolekcje będę trwały do
środy włącznie, nauki rekolekcyjne będą wygłoszone o godzinie
7.00, 11.00, 17.00 – dla dzieci i 18.30. Spowiedź we wtorek na
pół godziny przed każdą Mszą św.
2. Trwa Wielki Post nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek
Wielkiego Postu o godzinie 16.30. Gorzkie Żale w każdą
niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 16.30.
3. W następną niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone będą
na spłatę naszego dachu.
4. Serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne Grupy Odnowy
w Duchu Świętym w czwartek na godzinę 19.00
5. Narzeczonych, którzy planują zawarcie sakramentu małżeństwa w
tym roku, zapraszamy na nauki przedmałżeńskie, w piątek o
godzinie 19.00 w salce .
6. Kancelaria parafialna jest czynna we wtorek i w czwartek od
godziny 15.30 – 16.30.
7. Codziennie na godzinę 16.30 zapraszamy na Koronkę do
Miłosierdzia Bożego
8. Serdecznie zapraszamy do nabywania „Gościa Niedzielnego” w
cenie 5zł, i czytania artykułów dotyczących naszej wiary jak
również problemów dotykających współczesnego człowieka. Jest
także Mały Gość niedzielny w cenie 4 zł.
9. Są wyłożone kartki z prośbami na nowennę do św. Antoniego,
którą odprawiamy w każdy wtorek, intencje będą odczytane przez
9. Kolejnych wtorków. Msza św. składkowa w każdy wtorek
będzie odprawiana w intencjach czcicieli św. Antoniego.
10. W tym tygodniu są jeszcze wolne intencje.
11. Zapraszamy do zabierania biuletynu.
12. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom życzymy wielu radosnych
dni i Bożej opieki.
7.00
9.00
11.00
17.00
6.03 IV Niedziela Wielkiego Postu
Śp. Maria i Aleksand er Woźniccy
Śp. Kazimierz Zieliński
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Dasze Boże
b łogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marii z okazji 80.
Rocznicy urodzin i dla całej rodziny.
W intencji animatorów Spotkań Małżeńskich
7.03 – Poniedziałek
Śp. Marianna i Władysław Fabiańscy.
7.00
11.00
17.00 Śp. Michalina Piątkowska w 28.rocznicę śmierci
18.30
8.03 – Wtorek
7.00 W intencjach czcicieli św. Antonieg o.
11.00
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i silną wiarę dla
17.00
Beaty z okazji imienin.
18.30 Śp. Danuta w 2.rocznicę śmierci.
9.03 –Środa
7.00 Śp. Sabina i Kazimierz Fabiańscy
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla
11.00 p racowników i uczęszczających do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Suszu.
17.00
18.30
10.03 – Czwartek
7.00 Śp. Zbigniew Jagos
17.00 .
1 1.03 – Piątek
7.00 O boże błogosławień stwo d la parafii w Sulerzyżu
17.00
12.03 – Sobota
7.00
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Romualda z okazji
17.00
5 0.rocznicy urodzin.
13.03 V Nie dziela Wielkiego Postu
7.00 Śp. Maria i Jan Szczukowscy
9.00 Śp. Lidia Krupska w 4.rocznicę śmierci – intencja od męża i córek
11.00 Śp. Natalia Szmigiel
17.00 Śp. Elżbieta Górna w 10.rocznicę śmierci.