Prezentacja Inwestorska

Transkrypt

Prezentacja Inwestorska
Prezentacja Inwestorska
Maj, 2016 r.
Przedmiot działalności
 Kompleksowa obsługa firm z zakresu windykacji i zarządzania
wierzytelnościami.
 Obsługa wierzytelności pochodzących z sektora B2B.
 Podstawowym celem Spółki jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie
należności dla swoich klientów.
 Intensywne oraz efektywne działania zmierzające do odzyskania zaległych
zobowiązań finansowych z zachowaniem najwyższych standardów etyki
biznesu i bezpieczeństwa informacji.
 Szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i prewencją wierzytelności,
wspomagających utrzymanie płynności finansowej przez obsługiwane
przedsiębiorstwa.
 Elastyczna oferta dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów gospodarczych.
Historia Spółki
 1995 r. - Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Remigiusza
Brzezińskiego
 2008 r. - Przekształcenie działalności gospodarczej w Sp. z o.o.
 02.2011 r. - Przekształcenie Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną
 04.2011 r. - Rozpoczęcie działalności w obszarze windykacji należności z sektora
B2B na zlecenie
 2 połowa 2012 r. - Intensywny rozwój działu szkoleń
 2013 r. - Rozszerzenie oferty produktowej Spółki
 02.2014 r. - Wygranie przetargu na obsługę wierzytelności Urzędu Miasta Łodzi z
sektora B2B (wartość pakietu - 10 mln zł)
 03.2014 r. - Zawiązanie spółki Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
 04.2014 r. - Nabycie udziałów w spółce E-wierzyciel.pl Sp. z o.o.
 05.2014 r. - Nabycie udziałów w spółce SME Solutions Sp. z o.o.
 05.2015 r. - Debiut Spółki na rynku NewConnect
Produkty i Usługi
 Windykacja wierzytelności
 Monitoring wierzytelności
 Wykup wierzytelności
 MikroFaktoring WEC
 Szkolenia
 Odszkodowania
Grupa Kapitałowa
100%
100%
99% z zysku Spółki
Strategia Rozwoju
Wzrost udziału na rynku wierzytelności,
Rozbudowa sieci sprzedaży,
Zwiększanie skali inwestycji na własny rachunek
w pojedyncze wierzytelności oraz w pakiety
wierzytelności w celu ich dalszej windykacji,
Rozwój produktu - Faktoring dla sektora Małych i
Średnich Przedsiębiorstw.
Struktura organizacyjna
Wyniki finansowe
(jednostkowe)
6000
5000
(w tys. zł)
4000
3000
2000
1000
0
2011
-1000
2012
2013
2014
Rok
Przychody ogółem
Zysk netto
2015
Wyniki finansowe
(skonsolidowane)
7000
6000
5000
(w tys. zł)
4000
3000
2000
1000
0
2014
2015
Rok
Przychody ogółem
Zysk netto
Struktura Akcjonariatu
22,84%
42,55%
34,61%
Remigiusz Brzeziński
Sylwia Pastusiak-Brzezińska
Pozostali
Władze Spółki
 Zarząd
Prezes Zarządu - Remigiusz Brzeziński
V-ce Prezes Zarządu - Sylwia Pastusiak-Brzezińska
 Rada Nadzorcza
Witold Pastusiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Noemi Chudzik - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Mirosław Miler - Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Wójtowicz - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Pastusiak - Członek Rady Nadzorczej
Kontakt
Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.
90-361 Łódź
ul. Piotrkowska 270
tel.: +48 (42) 681 74 74
fax: +48 (42) 681 74 70
email: [email protected]
[email protected]