Kalendarz roku szkolnego 2007/2008

Komentarze

Transkrypt

Kalendarz roku szkolnego 2007/2008
Kalendarz roku szkolnego 2012/2013
w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I semestr trwa od 3 września 2012 r. do 31 stycznia 2013r.
II semestr trwa od 1 lutego 2012 r. do 28 czerwca 2013r.
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23-31 grudnia 2012 r.
Ferie zimowe trwają od 11-24 lutego 2013 r.
Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 28 marca -2 kwietnia 2013 r.
Ferie letnie 29 czerwca - 31 sierpnia 2013 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 2 listopada 2012 r.
 23-25 kwietnia 2013 r.,
 2 maja 2013 r.
 31 maja 2013 r.
 11 czerwca 2013 r.
 Dzień Dyrektorski w zależności od potrzeb
Termin realizacji
Wydarzenie
Odpowiedzialni
3 wrzesień 2012 Inauguracja roku szkolnego. Rozpoczęcie zajęć Dyrekcja
dydaktyczno-wychowawczych.
Wrzesień
Zebrania z rodzicami: zapoznanie rodziców z
Dyrektor, wychowawcy
wymaganiami programowymi, programami
szkolnymi
Październik
Ślubowanie uczniów kl. I
Dyrektor, wychowawcy
kl. I , uczniowie kl. I,
rodzice
Październik
Dzień Uśmiechu
Pedagog szkolny
Listopad
Święto Niepodległości- uroczysty apel
Nauczyciele historii
Listopad
Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Pedagog szkolny
Śródsemestralne zebranie wychowawców z
rodzicami
Dyrektor, wychowawcy
Listopad
Grudzień
Mikołajki klasowe, Mikołajki szkolne
Wychowawcy, Samorząd
Uczniowski
Grudzień
Wigilie klasowe i szkolne. Apel
przedświąteczny
Dyrektor, wychowawcy,
ksiądz, katechetka
Listopad
Próbny egzamin w kl. III
Dyrektor, komisje,
zespoły przedmiotowe,
wychowawcy
1
Styczeń
Styczeń
Luty
Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
Dyrektor, nauczyciele
Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące Dyrektor, nauczyciele
I semestr
Wywiadówka po I semestrze
Dyrektor, wychowawcy
Luty
Zabawa karnawałowa
Luty
Apel podsumowujący I semestr
Dyrekcja, wychowawcy,
nauczyciele, rodzice
Dyrektor
11-24.02. 2013r.
Ferie zimowe
Podstawa prawna
28.03-02.04.
2013 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
Podstawa prawna
Kwiecień
Światowy Dzień Ziemi
Kl. I b, A. Fedorowicz
Kwiecień
Dyrekcja, zespoły
nadzorujące, zespoły
zadaniowe
Kwiecień
Egzamin gimnazjalny
23 kwietnia 2013 r.
24 kwietnia 2013 r.
25 kwietnia 2013 r.
W tym samym czasie egzamin próbny w kl. II
Wywiadówki śródokresowe
Maj
Święto Konstytucji 3 Maja – uroczysty apel
Nauczyciele poloniści
11.06.2013 r.
Uroczystość szkolna- V rocznica nadania
imienia i sztandaru
Dyrektor , wicedyrektor,
zespół zadaniowy
20.06 2013 r.
Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
Dyrektor, nauczyciele
25.06. 2013 r.
Zebranie Rady pedagogicznej podsumowujące Dyrektor, nauczyciele
rok szkolny 2012/2013
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w kl. III Dyrektor, wychowawcy
Gimnazjum
kl. III, Samorząd
Uczniowski, rodzice
Zakończenie roku szkolnego dla kl. I-II
Dyrektor, wychowawcy
Gimnazjum
kl. II, samorząd
uczniowski
27.06. 2013 r
28. 06. 2013 r.
29.06 -31.08.
2013 r
Ferie letnie
Dyrektor, wychowawcy
klas
Podstawa prawna
2