Szkolenie ABC Inwestowania na Giełdzie IKE i IKZE w praktyce

Transkrypt

Szkolenie ABC Inwestowania na Giełdzie IKE i IKZE w praktyce
Szkolenie
ABC Inwestowania na Giełdzie
IKE i IKZE w praktyce
6 grudnia 2016
Centrum Giełdowe, Sala Notowań, II poziom
17:00 – 17:30
Rejestracja uczestników
17:30 – 17:35
Otwarcie szkolenia
17:35 – 18.15
Możliwości lokowania oszczędności przy wykorzystaniu instrumentów
finansowych notowanych na GPW



Paleta dostępnych produktów giełdowych
Ryzyko oraz powiązanie oczekiwanej stopy zwrotu z określonym
ryzykiem
Rynki GPW, a inwestowanie w akcje
Marcin Gruba, Dział Rozwoju Rynku, Giełda Papierów
Warto ciowych w Warszawie
18:15 – 18:30
Przerwa kawowa
18.30 - 19.30
IKE i IKZE - inwestowanie bez podatków


Zasady funkcjonowania maklerskich kont IKE i IKZE
Znaczenie ulg podatkowych w długofalowej stopie zwrotu z portfela
Sebastian Zadora – Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów
Finansowych, Dom Maklerski BO S.A.