Word Pro - TRA-CWu - ok.lwp

Komentarze

Transkrypt

Word Pro - TRA-CWu - ok.lwp
MikroBest
Przekaźnik czasowe TRA
TRA h/m - CW/u
Elektroniczne przekaźniki czasowe typu TRAhCW/u i TRAmCW/u
znajdują zastosowanie w układach sterowania w urzadzeniach
energetycznych. Jest to płytka drukowana z niezbędnymi elementami
elektronicznymi umieszczona w obudowie C - 35 z tworzywa
sztucznego, przystosowanej do bezpośredniego montażu na szynie
35 mm. Widok i wykorzystanie styków pokazane jest na rysunku.
Wyzwalane przekaźniki czasowe TRAhCW/u i TRAmCW/u mogą
pracować zarówno w trybie monostabilnym jak i astabilnym; oraz z
otwartymi zestykami zwiernymi przekaźnika lub z zamkniętymi
zestykami zwiernymi przekaźnika (opóźnione załączanie lub
opóźnione wyłączanie). Wyboru podzakresu czasowego oraz trybu
pracy dokonuje się za pomocą miniaturowych przełączników
(dipswitch) dostępnych z zewnątrz obudowy. Wyzwalanie
przekaźnika odbywa się poprzez podanie napięcia na styki B1 i B2.
Gdy na stykach B1 i B2 jest napięcie w zakresie 20-230 VAC/DC
układ czasowy przekaźnika jest zablokowany. Zanik napięcia na B1 i
B2 powoduje odblokowanie przekaźnika czasowego i odliczanie
nastawionego czasu.
TRAmC//W/u
B1 - B2 wyzwalanie napięciem
20 - 230V / AC / DC
MikroBest Poznań
Wymiary przekaźnika
czasowego
TRA h/m - CW/u
Dane techniczne przekaźnika czasowego TRA, TRAS
TYP URZĄDZENIA
TRA h - CW/u
TRA m - CW/u
ZASILANIE
uniwersalne w zakresie 20-230 VAC/DC
WYZWALANIE
napięciem w zakresie 20-230 VAC/DC
ZAKRES CZASU
15 s - 12 h
0,25 s - 12 min
MNOŻNIKI CZASU
x 15 s x 1 min
x 8 min x 1 h
x 0,25 s x 1 s
x 8 s x 1 min
OBC. STYKÓW PRZEKAŻNIKA
W KATEGORII AC1
8A / 250V AC
OBC. STYKÓW PRZEKAŻNIKA
W KATEGORII DC1
8A / 24V DC
TRWAŁOŚĆ ŁĄCZENIOWA
KATEGORII AC1
WYMIARY OBUDOWY
SPOSÓB MONTAŻU
MikroBest
ul.Grochowska 26
FAX (61) 867-59-28
W
> 105
C - 35
35 x 90 x 60 mm
bezpośrednio na szynę 35 mm
60-277 Poznań
TELEFON (61) 867-41-95, 862-00-08
www.mikrobest.pl
[email protected]
MikroBest
Przebiegi czasowe realizowanych
funkcji czasowych przekaźnika TRA h/m - CW/u
funkcja A
funkcja AW
U
U
t<T
T
S
T
funkcja B
T
T
T
funkcja BW
U
U
S
t<T
T
T
funkcja C
T
T
T
funkcja CW
U
U
S
T
T
T
T
t<T
t<T
T
funkcja D
T
t<T
T
T
t<T
T
T
t<T
funkcja DW
U
U
T
T
T
T
t<T
t<T
S
T
MikroBest
T
ul.Grochowska 26
T
T
t<T
60-277 Poznań
TELEFON (61) 867-41-95, 862-00-08

Podobne dokumenty