Regulamin turnieju w Piłce Nożnej U

Transkrypt

Regulamin turnieju w Piłce Nożnej U
Regulamin turnieju w Piłce Nożnej U-18 Orlik 2014
1. Cel:
a. Zagospodarowanie wolnego czasu w środowisku wiejskim
b. Podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności gry w piłkę nożną
c. Przegląd i selekcja uzdolnionych ruchowo i piłkarsko zawodników
2. Organizatorzy i współorganizatorzy:
a. Wójt Gminy Czarnocin (organizator główny)
b. Rada Gminna LZS (współorganizator)
c. Animator Sportu na orliku w Cieszkowach.
3. Uczestnictwo:
a. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły tworzone przez koła LZS i inne instytucje z terenu oraz z
poza Gminy Czarnocin.
b. Najmłodszym członkiem zespołu może być zawodnik, który urodził się w 2001, najstarszym
zawodnik który urodził sie w 1996 roku i posiada pisemne pozwolenie rodziców lub prawnych
opiekunów na grę w turnieju. Zgoda obejmuje zawodników, którzy w dniu rozpoczęcia turnieju nie
mają ukończonych 18 lat.
c. Zespoły zgłoszone do rozgrywek będą weryfikowane na podstawie listy zgłoszonych zawodników z
podaniem dokładnej daty urodzenia. Lista zgłoszonych zawodników powinna być potwierdzona przez
osobę zgłaszającą drużynę i posiadać ważne badania lekarskie potwierdzające zdolność zawodników
do gry.
Badania lekarskie są zalecane, ale niekonieczne (zmiana)
d. Zawodnicy zobowiązani są mieć przy sobie legitymacje szkolną w czasie trwania
rozgrywek – brak powoduje niedopuszczenie zawodnika do meczu
e. W drużynie może grać dwóch zawodników zrzeszonych.Za zawodnika zrzeszonego uznaje sie gracza
który w sezonie 2012/2013 rozegrał przynajmniej sekunde w rozgrywkach PZPZ w klasie A lub wyżej,
za zawodników zrzeszonych uznani są także juniorzy oraz trampkarze.
f. Drużyna musi mieć pełnoletniego opiekuna, może to być rodzić bądź zawodnik z 1996 roku który
ukończył 18 lat.
4. Regulamin rozgrywek:
W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN oraz ustalenia niniejszego
regulaminu.
a. Mecze będą rozgrywane na orliku w Cieszkowach
b. Jedynym dniem rozgrywek jest sobota w ściśle określonych godzinach:
Początek godzina 12.00
c. Czas gry: 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą
d. Zawodnik za niesportowe zachowanie zostanie usunięty z rozgrywek
(wykluczony z meczu i usunięty z terenu stadionu)
5. System rozgrywek:
1.Uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
2. Zespoły grają w składach sześcioosobowych, pięciu graczy w polu + bramkarz. Każdy biorący udział
w turnieju zawodnik musi mieć przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość i datę
urodzenia zawodnika.
3. Zespół musi wypełnić kartę drużyny (zgłoszenia), dostępną u Organizatora oraz uiścić wpisowe w
wysokości 50 zł.
4. Drużyna jest zobowiązana do zapewnienia sędziego bocznego do dyspozycji organizatora w dniu
zawodów
5.Organizator ma prawo nie dopuścić do rozgrywek zawodnika lub drużyny bez podania przyczyny.
ZGŁOSZENIA DO Turnieju Piłkarskiego
1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 17.X.2014 r.
Przewidywany start rozgrywek to sobota 18.X.2014
Telefonicznie: 505212205
Mailowo: [email protected]
Osobiście: Orlik Cieszkowy w godzinach pracy animatora sportu
2. Karta drużyny (może być wypełniona w dniu turnieju) musi zawierać:
imiona i nazwiska zawodników, daty urodzenia, podpis i telefon kontaktowy kapitana drużyny.
3. Karty dostępne są na orliku w Cieszkowach lub wysyłane mailem osobom zainteresowanym
ZASADY GRY
1. Wymiary boiska: szerokość 25 m., długość 44 m.
2. Piłka nr 5
3. Czas gry: 2 x 20 minut + 5 minutowa przerwa.
4. Na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz oraz 6 zawodników
rezerwowych. Za każdego dodatkowego zawodnika na liście drużyna musi uiścić opłate w
wysokosci 50 zł
5. Obuwie: korkotrampki, (miękkie korki), śniegówki,lanki
6. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym.
7. Auty wykonywane z nogi
8. Gra bez „spalonego”.
9. Zmiany hokejowe w wyznaczonej strefie zmian.
10. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą
znajdować się przynajmniej w odległości 5 m. od piłki.
11. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m. od bramki.
12. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
13. Kary czasowe (2 min za przewinienie), czerwona kartka za brutalny faul.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w rozgrywkach, nie mogą oni
grać w okularach, biżuterii oraz innych przedmiotach mogących powodować
niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała itp. W przypadku jakiegokolwiek
nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u
osób drugich ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. Wszyscy
uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas
rozgrywek.
2. Podczas trwania rozgrywek na całym terenie orlika obowiązuje całkowity zakaz palenia,
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających !!!
- Zawodnicy uczestniczący w turnieju spożywający alkohol na terenie obiektu będą
dyskwalifikowani z całych rozgrywek ligowych bez możliwości odwołania.
3. Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim
odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć sankcje do wykluczenia tych drużyn z
rozgrywek włącznie.
4. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu
sportowego.
5. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych
na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu
informacyjnym.
6. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.
O ROZWIĄZANIU WSZYSTKICH SPORNYCH DECYZJI NIE ZAWARTYCH W REGULAMINIE, A
WYNIKŁYCH W TRAKCIE TURNIEJU RZSTRZYGA ORGANIZATOR!!!