pobierz

Transkrypt

pobierz
- biofeedback,
- terapia pedagogiczna;
- wychowanie fizyczne w szkole- gimnastyka korekcyjna;
- praca - technika w szkole;
- pedagogika opiekunczo - wychowawcza;
- informatyka;
- matematyka;
- jezyk angielski - studia licencjackie, studia podyplomowe.
8. Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawla II w Koscielcu:
al studia podyplomowe - przedsiebiorczosc,
bl studia magisterskie uzupelniajace - zywienie czlowieka,
bl studia magisterskie - filologia angielska.
9. Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach:
al studia podyplomowe: - architektura krajobrazu,
- przedmioty ekonomiczne,
- trener II klasy wioslarstwa;
bl kolegium jezyków obcych - jezyk angielski;
ci kurs kwalifikacyjny - pedagogika opiekunczo - wychowawcza.
10. Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy:
al studia magisterskie uzupelniajace - jezyk angielski;
bl studia podyplomowe - przedmioty zawodowe.
11. Centrum Ksztalcenia Ustawicznego im. Stefana Zeromskiego w Inowroclawiu:
Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliologii.
12. Mlodziezowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroclawiu:
al podyplomowe studium wczesnoszkolnego nauczania jezyka angielskiego;
bl studia podyplomowe: - jezyk angielski,
- kulturoznawstwo.
13. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Inowroclawiu:
Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika.
14. Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Inowroclawiu:
al studia magisterskie uzupelniajace: - zastosowanie informatyki w elektrotechnice,
- matematyka;
bl studia wyzsze - technologia informacyjna.;
ci kursy kwalifikacyjne: - oligofrenopedagogika,
- instruktor wykladowca /wózki jezdniowe/.
15. Dom Dziecka w Jaksicach
Kurs kwalifikacyjny:- Trening zastepowania agresji,
- Terapia pedagogiczna.
Zalacznik
I.~
,\-'.-<./07
I.fI.L
do uchwaly nr ...
../. ..1/'1
Zarzad~owlatu
z dnia .':t.~~
Inowroclawskiego
2007 r.
Dofinansowywane specjalnosci i formy ksztalcenia
1. I Liceum Ogólnoksztalcace im. Jana Kasprowicza w Inowroclawiu:
Studia podyplomowe: - bibliotekoznawstwo,
- przedsiebiorczosc,
- wiedza o kulturze,
- wychowanie do zycia w rodzinie.
2. II Liceum Ogólnoksztalcace im. Marii Konopnickiej w Inowroclawiu:
al studia podyplomowe - podstawy przedsiebiorczosci;
bl studia magisterskie uzupelniajace - jezyk angielski.
3. Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawla II w Inowroclawiu:
al studia podyplomowe: wiedza o kulturze;
bl studia magisterskie: - teleinformatyka,
- elektronika,
- elektrotechnika,
- ochrona srodowiska;
cI kursy kwalifikacyjne: - przygotowanie do zycia w rodzinie,
- informatyka.
4. Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroclawiu:
al kurs kwalifikacyjny: HACCP - zarzadzanie jakoscia zewnetrzna zywnosci;
bl studia podyplomowe: - religia,
- hotelarstwo.
5. Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroclawiu:
Studia magisterskie uzupelniajace - wychowanie fizyczne.
6. Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroclawiu:
Studia podyplomowe: - rachunkowosc,
- trener plywania.
8. Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Inowroclawiu:
al studia podyplomowe: - technologia informacyjna kierownika szkolenia praktycznego,
- przedsiebiorczosc,
- doradztwo zawodowe i przedsiebiorczosc;
bl studia magisterskie uzupelniajace - wychowanie fizyczne.
7. Zespól Szkól im. Marka Kotanskiego w Inowroclawiu:
Kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe w zakresie:
- pedagogika specjalna: - oligofrenopedagogika,
- surdopedagogika,
- tyflopedagogika,