Aby przystąpić do egzaminu w zawodzie: CUKIERNIK, PIEKARZ

Transkrypt

Aby przystąpić do egzaminu w zawodzie: CUKIERNIK, PIEKARZ
Aby przystąpić do egzaminu w zawodzie: CUKIERNIK, PIEKARZ,
KUCHARZ osoba zdająca, w dniu egzaminu, musi ze sobą posiadać:
Egzamin teoretyczny:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
- długopis
Egzamin praktyczny:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
- ubranie robocze (fartuch)
- nakrycie głowy (czepek)
- rękawiczki jednorazowe