E(x)plory 2013

Transkrypt

E(x)plory 2013
Interdyscyplinarne, ogólnopolskie wydarzenie popularyzujące naukę i przygotowujące
utalentowanych polskich naukowców do reprezentowania Polski w prestiżowych
konkursach międzynarodowych.
© 2012 Fundacja Zaawansowanych Technologii
1
Festiwal Młodych Naukowców E(x)plory
Trwające cały rok szkolny warsztaty, konferencje, targi oraz konkurs dla młodych
naukowców, którego zwycięzcy będą reprezentowali Polskę w prestiżowych konkursach
międzynarodowych.




1 trzydniowy Finał Krajowy
16 jednodniowych Festiwali Regionalnych – RE(x)
Warsztaty Coachingowe i Kurs E-learningowy na platformie internetowej
Wyjazd Reprezentacji Polski na prestiżowe konkursy międzynarodowe
(m.in. Intel ISEF)
KONKURSY
FINAŁ KRAJOWY E(X)PLORY
FESTIWALE REGIONALNE RE(x)
Anna Kuśnierczak
laureatka Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory 2012
zdobywczyni 3-go miejsca na największych
światowych targach projektów uczniowskich
Intel ISEF (International Science and Engineering Fair)
w kategorii Animal Sciences
WARSZTATY COACHINGOWE
& KURS E-LEARNINGOWY
ZGŁASZENIE PROJEKTÓW NAUKOWYCH
© 2012 Fundacja Zaawansowanych Technologii
2
JESIEŃ (wrzesień – grudzień)
 Przygotowanie i zgłoszenie abstraktów projektowych do Festiwali Regionalnych
poprzez platformę internetową
 Indywidualny wideo coaching dla uczniów wspomagający przygotowanie projektów od
strony metodologicznej
 Kurs e-learningowy dla uczniów dotyczący dostosowania do wymagań konkursowych
 Warsztaty dla nauczycieli z tworzenia interdyscyplinarnych ścieżek nauczania i lekcji
ZIMA (styczeń – marzec)





WIOSNA (kwiecień)



LATO (maj – sierpień)
16 jednodniowych Regionalnych Festiwali E(x)plory – RE(x)
Warsztaty z prezentacji projektów naukowych, coaching biznesowy, ocena jury
Zwycięzcy będą reprezentować swój region na Finale Krajowym E(x)plory
Przyznanie „dzikich kart” do wzięcia udziału w Finale Krajowym E(x)plory
Warsztaty przygotowawcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół
1 trzydniowy Finał Krajowy
Warsztaty coachingowe dla uczniów, szkolenie dla nauczycieli (ITAO) i dziennikarzy
naukowych, konferencja i targi.
Wyłonienie reprezentacji Polski na konkursy międzynarodowe (m.in. Intel ISEF)
 Intel International Science and Engineering Fair to największy na świecie konkurs
naukowy dla młodzieży, odbywający się w USA
 Bierze w nim udział około 1500 uczniów (licealistów i gimnazjalistów) z 70 krajów
 Łączna pula nagród to około 3 miliony dolarów
 Powstał on na bazie targów naukowych w USA w 1950 roku
© 2012 Fundacja Zaawansowanych Technologii
3
Uczestnicy
Agenda




uczniowie chętni do zaprezentowania swoich
pomysłów i projektów naukowych
nauczyciele i dyrektorzy liceów i gimnazjów
promujący udział uczniów w targach i konkursach
naukowych
przedstawiciele biznesu zainteresowani rozwojem
własnej działalności w obszarze B+R
popularyzatorzy nauki oraz dziennikarze naukowi




część konkursowa & inauguracja:
o konkurs projektów naukowych
o otwarta sesja dla publiczności
część warsztatowa:
o coaching biznesowy dla uczestników
o warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów i innych interesariuszy
część konferencyjno-targowa:
o konferencja o współpracy nauki z biznesem
o targi dla firm R&D i uczelni wyższych
gala na zakończenie, rozdanie nagród
© 2012 Fundacja Zaawansowanych Technologii
4

Podobne dokumenty