rok szkolny 2015/2016 - ZSTiO Nr 3 w Chorzowie

Komentarze

Transkrypt

rok szkolny 2015/2016 - ZSTiO Nr 3 w Chorzowie
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli
V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli
HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH /19/
rok szkolny 2015/2016
Lp.
Nazwa zajęć
Imię i nazwisko
nauczyciela
Terminy zajęć
1.
Zajęcia dodatkowe
Dariusz Dylong
Jacek Hok
środa 15:00-17:00
2.
Szkolna grupa PaT
Robert Gierek
Agnieszka Niemiec
według potrzeb
3.
Zajęcia przygotowujące
do matury
Anna Haida
poniedziałek 13:00
czwartek 7:30 – 8:15
4.
Zajęcia dodatkowe z j. polskiego
Olga Hoba
poniedziałek 13:50 – 14:35
5.
Młodzi - wierni
Ks. Krzysztof
Horowski
piątek 19:00
6.
Konsultacje z języka angielskiego
Alicja Kadyła
poniedziałek 13:50 – 14:45
7.
Historia rodów śląskich
XVIII – XX w.
Jan Kaula
czwartek 15:30
8.
Zajęcia wyrównawcze dla klas I
Anna Kędziora
poniedziałek 13:50 – 14:35
9.
Kółko maturzysty
Anna Kępińska
poniedziałek 7:30 – 9:15
Arkadiusz Kłosek
wtorek 17:00 – 18:00
Tomasz Kocek
czwartek 15:30
10.
11.
Konsultacje z fizyki i przedmiotów
informatycznych
Zajęcia dodatkowe z przedmiotów
informatycznych
12.
Zajęcia dodatkowe z matematyki
Kornelia Krawczyk
piątek 15:00
13.
Zajęcia wyrównawcze z języka
angielskiego
Barbara Kręciała
środa 14:30
14.
Przed testem – zajęcia z języka
angielskogo
Katarzyna Książko
środa 15:30
15.
Zajęcia dodatkowe z historii i WoS
Janusz Kuligowski
czwartek 14:40 – 15:25
16.
Zajęcia przygotowujące do matury
Dawid Madejski
czwartek 14:40 – 15:25
17.
Zajęcia dodatkowe z przedmiotów
elektrycznych
Marek Masłowski
środa 15:30 – 16:15
18.
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów
elektrycznych
Waldemar Michałek
środa 14:40 – 15:25
19.
Zajęcia dla maturzystów
Jolanta Mika
czwartek 7:30 – 8:15
20.
Zajęcia dodatkowe dla maturzystów
Magdalena Molencka
wtorek 14:40
środa13:50
21.
Zajęcia informatyczne
Michał Mrowiec
wtorek 14:35
22.
Spotkania z fizyką (dla maturzystów)
Andrzej Mucha
piątek 14:40 – 15:30
23.
Zajęcia wyrównawcze dla klas
pierwszych
Agnieszka Niemiec
wtorek 13:00 – 13:45
24.
Zajęcia przygotowujące do matury
z geografii i chemii
Monika Pasich
czwartek 14:45 – 16:00
25.
Zajęcia dodatkowe z j. włoskiego
Aleksander
Rudziarczyk
piątek 14:40 – 15:30
26.
Zajęcia wyrównawcze
Roman Segiet
czwartek 7:30 – 8:15
27.
Zajęcia przygotowujące do matury
Agnieszka Sobecki
wtorek 7:30 – 8:15
28.
Kółko miłośników języka rosyjskiego
Sławomir Staszewski
piątek 14:40 – 15:25
29.
Zajęcia dodatkowe z informatyki
Sławomir Szmyra
piątek 14:40 – 15:25
30.
Zajęcia wyrównawcze
Mirosław Szromek
środa 15:30
31.
Konsultacje z przedmiotów
zawodowych
Tomasz Szromek
poniedziałek 16:15
32.
Pomoc biblioteczna
Ewa Szypuła
środa 14:00 – 15:00
33.
Konwersacje
integrated skills
Lidia Tużyna
czwartek 7:30 – 8:15
34.
Koszykówka /dz, chł/
Bogumiła Walkowiak
35.
Koszykówka
Justyna Weselak
środa 14:35
36.
Piłka siatkowa
Maciej Zarzycki
piątek 17:00
poniedziałek 15:30
DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
rok szkolny 2015/2016
ZSTiO Nr 3
Lp.
Nazwa zajęć
Imię i nazwisko
nauczyciela
Liczba
uczestników
Częstotliwość zajęć,
liczba godzin
1.
Koło żywego słowa
Olga Hoba
5
1 godz. tygodniowo
2.
Szkolne RTV
Magdalena
Molencka
Michał Mrowiec
5
1 godz. tygodniowo
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
Dariusz Dylong
Jacek Hok
6
2 godz. tygodniowo
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
Aleksander
Rudziarczyk
10
1 godz. tygodniowo
według potrzeb
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
Jolanta Mika
3
1 godz. tygodniowo
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
Dawid Madejski
zmienna
2 godz. tygodniowo
Dawid Madejski
3
1 godz. tygodniowo
Andrzej Mucha
zmienna
wyjazdy grup
w wybrane soboty
Ewa Szypuła
zmienna
1 godz. tygodniowo
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
15
1 godz. tygodniowo
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
zmienna
1 godz. tygodniowo
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
Olga Hoba
zmienna
1 godz. tygodniowo
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
Anna Kępińska
zmienna
1 godz. tygodniowo
3.
4.
5.
6.
7.
Kółko miłośników
elektroniki
Koło Miłośników
Kultury i Języka
Włoskiego
Pobaw się ze mną
zajęcia w Przedszkolu
nr1
Szkolne kino
ULTIMA THULE
Koło geopolityczne
im. K. Aldera
8.
Kółko rowerowe
9.
Spotkania z literaturą
10.
Szkolna grupa PaT
11.
12.
13.
Zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego
dla maturzystów
Zajęcia dodatkowe
z języka polskiego
dla maturzystów
Koło olimpijczyków
z biologii
Robert Gierek
Anna Haida
14.
Spotkania z historią
Janusz Kuligowski
zmienna
1 godz. tygodniowo
15.
Klub gracza
Anna Kępińska
Agnieszka Niemiec
zmienna
1 godz. tygodniowo
Bogumiła
Walkowiak
12
1 godz. tygodniowo
Justyna Weselak
12
1 godz. tygodniowo
Maciej Zarzycki
12
1 godz. tygodniowo
16.
17.
18.
Szkolny Klub Sportowy
(siatkówka, koszykówka,
basen)
Szkolny Klub Sportowy
(piłka ręczna)
Szkolny Klub Sportowy
(siatkówka)
Uwagi
organizacyjne
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne
godz. dodatkowe
naucz. niepłatne