Europejski Dzien Logopedy

Komentarze

Transkrypt

Europejski Dzien Logopedy
Europejski Dzień Logopedy
6 marca 2016
Jak co roku w marcu obchodzimy Europejski Dzień Logopedy -
European Day of Speech and Language Therapy.
EDL to nie uroczyste obchody, ale społeczne działania skierowane do wielu odbiorców
– uczestników terapii i ich rodzin, do środowiska pedagogów, lekarzy, dziennikarzy i
samorządowców, do szerokiego grona społecznego.
Działania są różne - od szkolnych i przedszkolnych konkursów, wystaw, sesji
plakatowych i ulotkowych, poprzez audycje w mediach, dni otwarte, konsultacje online, po konferencje i sympozja. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w ważnej
sferze naszego życia - komunikacji.
W naszej szkole odbędzie się spotkanie fordońskich logopedów oraz przeprowadzone
zostaną konkursy i gry logopedyczne – bądźcie czujni, bierzcie udział, dbajcie o dar,
jakim jest piękna mowa!!!
Rodzicom proponujemy bezpłatne konsultacje logopedyczne 4 marca w godz. 8.0010.00 oraz 13.00-16.00 /zapisy do 3.03 w gabinecie logopedycznym s.117 oraz w
oddziale przedszkolnym/
Wszystkim „uczestnikom
komunikacji” życzę, by ich
mowa, tak jak most, zawsze
prowadziła bezpiecznie na drugi
brzeg, jakim jest porozumienie
się człowieka z człowiekiem…
Magdalena Zdunkiewicz
Wasz Logopeda