JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE – NAJWAŻNIEJSZE

Komentarze

Transkrypt

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE – NAJWAŻNIEJSZE
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
1. Pobrać ze strony internetowej Kartę Zgłoszenia, wypełnić i wraz z Opinią wystawioną przez
uprawnioną osobę (np. promotora pracy dyplomowej, Dziekana Wydziału, Rektora) przesłać
na adres mailowy: [email protected]
2. Do zgłoszenia dołączyć miniatury zgłaszanych do konkursu prac. Ilość prac zgłaszanych
do Konkursu jest nieograniczona.
3. Następnie drogą mailową uczestnicy zostaną poinformowani o terminie i miejscu składania
prac na potrzeby przeprowadzenia I etapu konkursu.
•
W wyznaczonym dniu trzeba będzie dostarczyć oryginały 3-6 prac (w zależności od
formatu).
•
Wydrukowaną i podpisaną Kartę Zgłoszenia oraz Opinię.
•
Dokumentację prac z ostatniego roku na płycie CD lub DVD (można na tej samej
płycie w osobnym folderze umieścić reprodukcje prac zgłaszanych do konkursu.
Warunki techniczne powinny pozwolić na późniejsze wykorzystanie tych reprodukcji
w druku ewentualnego katalogu).
4. Termin pierwszego posiedzenia Jury planowany jest w drugiej połowie września 2015 r.
5. O wynikach I etapu uczestnicy zostaną poinformowani bezpośrednio po zakończeniu obrad
jury.
6. Czwórka Finalistów pokaże swoje prace na wystawie w Salonie Akademii jesienią 2015 r.
7. Podczas trwania wystawy odbędzie się II posiedzenie jury, na którym zostanie wyłoniony
Laureat Konkursu.