propozycje_XII_ZO

Transkrypt

propozycje_XII_ZO
Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych
„HIPPOLAND”
XII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W PARAUJEŻDŻENIU
Józefin, 28-30 kwietnia 2011
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zawody :
Ranga:
data:
miejsce:
uczestnicy:
Zawody Ogólnopolskie w Paraujeżdżeniu ZO-PA
28- 30 kwietnia 2011
Józefin, Stołeczna 250; 05-074 Halinów (teren KJ „Aromer” Józefin )
Mapka dojazdowa na www.aromer.pl
zawodnicy niepełnosprawni.
2. Organizator
Nazwa:
Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych
„HIPPOLAND”
04-369 Warszawa, ul. Kickiego 2/2
22 671 51 77
Adres:
Telefon:
e-mail:
[email protected] ,
internet:
www.hippoland.pl
biuro zawodów: jw.
3. Komitet Organizacyjny:
Dyrektor Zawodów: Jagoda Maźnicka-Maciaszek
Kierownik Biura Zawodów: Anna Gwóźdź-Pluta
Obsługa komputerowa: Beata Piątkowska
Szef Stajni: Karolina Kuczmarska
II. OSOBY OFICJANE
1.KOMISJA SĘDZIOWSKA
Sędzia Główny. Magdalena Jarmuła
Członkowie:
Katarzyna Widalska
Nick Rodgers (HGK)
Anna Piasecka
2. KOMISARZ ZAWODÓW: Ewelina Ćwiklak
3. KLASYFIKATOR: Anna Brzezińska
4. LEKARZ WETERYNARII: Anna Smelczyńska
5. SEKRETARZE Zapraszamy osoby chcące odbyć praktyki sędziowskie w dyscyplinie
paraujeżdżenia. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie w biurze zawodów chęci odbycia praktyk.
III. WARUNKI TECHNICZNE
Czworobok konkursowy – hala, podłoże piaszczyste, czworobok 20x40 oraz 20x60
Rozprężalnia – otwarta, podłoże piaszczyste, czworobok 20x60
Na miejscu zawodów dostępne także: Myjka dla koni, Bezpłatny parking, Bar, Toalety
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami dyscypliny
paraujeżdżenia oraz pozostałymi przepisami PZJ.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni w wieku od 10 lat.
Zawodnicy startują na własnych koniach. Wszystkich obowiązują numery startowe dla koni (do wypożyczenia
w biurze zawodów za kaucją). W przypadku dzielenia koni - należy pamiętać o zmianie numeru wraz ze
zmianą zawodnika.
Minimalny wiek koni: Grupa A – 6 lat, Grupa B – 5 lat
Dokumentacja zawodników i koni zgodnie z wymogami dyscypliny.
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnych drukach („zgłoszenie ekipy” oraz „zgłoszenie zawodnika”)
dostępnych na stronie www.hippoland.pl . Wypełnione formularze należy przesłać na adres organizatora
Termin zgłoszeń ostatecznych upływa 15.04.2011 .
W przypadku zgłoszeń po terminie organizator nie gwarantuje boksów dla koni i posiłku dla zawodników
WPISOWE: 200 zł od zawodnika. W przypadku zgłoszeń po terminie wpisowe wzrasta o 50%
Opłatę prosimy wpłacać do 21 kwietnia 2011 na konto Stowarzyszenia „Hippoland”:
BRE BANK 79 1140 1010 0000 5227 9500 1001 lub bezpośrednio w biurze zawodów przed rozpoczęciem
zawodów
VI. OFEROWANE ŚWIADCZENIA
Wszyscy zawodnicy którzy dokonają prawidłowego i terminowego zgłoszenia są ubezpieczani przez
organizatora od NNW.
Hippoland pokrywa koszty boksów dla koni oraz obiadów dla zawodników, pod warunkiem zaznaczenia
odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym oraz dokonania zgłoszenia w terminie. Boksy będą
dostępne od 28 kwietnia od godziny 9.00. W przypadku przyjazdu wcześniejszego koszt boksu pokrywa
zawodnik w wysokości 50 zł za dobę. Obrządek (karmienie, sprzątanie itp.) przez cały czas trwania
imprezy we własnym zakresie. Prosimy o zabranie żłobów i wiader dla koni.
Hippoland pokrywa częściowo koszty transportu uczestników na zawody. Warunkiem otrzymania
dofinansowania jest wypełnienie odpowiednich rubryk w formularzu zgłoszeniowym wraz z podaniem
odległości, szacowanych kosztów oraz dostarczenie faktury/rachunku za transport do 5-ciu dni po
zakończeniu zawodów. Wysokość dofinansowania będzie znana dopiero po wpłynięciu wszystkich
zgłoszeń.
Istnieje możliwość wypożyczenia koni na miejscu. W tym celu niezbędny jest jak najszybszy kontakt z
organizatorem. Wypożyczony koń przez cały okres zawodów będzie traktowany jako koń własny
zawodnika. Każdy koń może startować w 4 programach dziennie i być dzielony między zawodników z
dwóch różnych poziomów (grupa A).
Istnieje możliwość pokrycia częściowych kosztów zakwaterowania zawodników. – w tej sprawie
niezbędny jest jak najwcześniejszy kontakt z organizatorem.
Najbliższe hotele:
AMIGO (4 km) Sulejówek, Trakt Brzeski 100, tel. 22-7831534, www.amigohotel.pl
MORFEUSZ (9 km) 05-077 Warszawa - Wesoła, Szosa Lubelska 20, Tel 0-508128892, 0-22 7890699
GOŚCINIEC (8 km) 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 90, tel: (022) 773-20-98
tel/fax: (022) 773-30-02, E-mail: [email protected], www.gosciniec.net
BELLA VISTA (7 km), Trakt Brzeski 99, tel. 0-22 7833027
VII. PROGRAM ZAWODÓW
Programy paraujeżdżeniowe, obowiązujące podczas zawodów (do pobrania na stronie
www.hippoland.pl,)
W wersjach dla wszystkich poziomów: Ia, Ib, II, III i IV
Grupa A:
Międzynarodowy Program Novice (2010)
Program Dowolny (2010)
Międzynarodowy Program Mistrzowski (2010) - sprawdzian kadry
Grupa B:
Międzynarodowy Program Novice (2010). Zawodnicy z Grupy B wykonują go dwukrotnie.
Konkursy poziomu IV rozgrywane będą na czworoboku 20mX60m
Program ramowy zawodów
28 kwietnia 2011 (czwartek):
9.00 - 20.00 rejestracja ekip, treningi na czworoboku konkursowym
29 kwietnia 2011 (piątek)
9.00 Przegląd weterynaryjny
10.00 Odprawa Techniczna
11.00 Grupa A – program Mistrzowski – sprawdzian kadry
12.00 Grupa B – I przejazd program Novice
15.00 Uroczyste otwarcie zawodów
16.30 Grupa A – program Novice
30 kwietnia 2011 (sobota)
10.00 Programy indywidualne Grupa B
13.00 Programy dowolne Grupa A
16.00 Ceremonia Dekoracji i zakończenie zawodów
Podane godziny mają charakter orientacyjny. Szczegółowy plan zawodów – po zamknięciu zgłoszeń.
VIII . NAGRODY
Flots , medale i puchary oraz nagrody rzeczowe z puli wpisowego.
IX. INSTUTUCJE WSPIERAJĄCE
Ministerstwo Sportu i Turystyki RP
X. INFORMACJE RÓŻNE
1. W trakcie trwania zawodów istnieje możliwość klasyfikacji. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do
organizatora. Aby usprawnić procedurę klasyfikacyjną niezbędne jest
dostarczenie (na badanie
klasyfikacyjne) zaświadczenia medycznego z rozpoznaniem.
2. Bezpośrednio po zakończeniu zawodów (w sobotę) istnieje możliwość bezpłatnych konsultacji
indywidualnych dla zawodników, nie będących członkami kadry narodowej. Poprowadzi je pan Nicholas P.
Rodgers z Wielkiej Brytanii. Ilość miejsc ograniczona. Niezbędny bezpośredni kontakt z Organizatorem.
KODEKS POSTEPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o
przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane
współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad
wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i
transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi sie
to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub
ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów,
powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży
powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a
także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej
obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz
umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.