REGULAMIN wyścigów na ¼ mili - A3

Transkrypt

REGULAMIN wyścigów na ¼ mili - A3
V Ogólnopolski Zlot A3-club.net
Lotnisko Kąkolewo, k. Grodziska Wlkp. 7-9 wrzesień 2012r.
REGULAMIN wyścigów na ¼ mili
§1 Przepisy ogólne
1.1 Regulamin wyścigów równoległych na dystansie1/4 mili (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym
zasady rozgrywek i uczestnictwa w wyścigach podczas ogólnopolskiego zlotu miłośników i sympatyków Audi A3 i S3.
1.2 Zawody są uznane za jednorazową imprezę i nie są częścią lub eliminacją jakichkolwiek innych zawodów..
1.3 Nadzór nad przebiegiem w/w zawodów pełni kierownictwo zlotu (określone w regulaminie zlotu), które zastrzega
sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich wątpliwości, które mogą
powstać przy stosowaniu niniejszego regulaminu i innych przepisów, w oparciu o które rozgrywane są zawody oraz do
podejmowania decyzji.
1.4 Podczas imprezy nie obowiązują przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
1.5 Zmian regulaminu dokonuje kierownictwo zlotu. Zmiany te mogą być dokonywane również podczas trwania
zawodów i nie muszą być konsultowane z uczestnikami zawodów.
§2 Organizator
2.1 Organizatorem zawodów jest klub miłośników Audi A3 i S3, www.a3-club.net . Osobami odpowiedzialnymi za
przebieg zawodów jest kierownictwo zlotu zwane dalej organizatorem.
2.2 Kierownictwo zlotu jest odpowiedzialne za przeprowadzenie ich zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
§3 Trasa
3.1 Wyścigi zostaną rozegrane na dystansie 1/4 mili tj. 402,336 m.
3.2 Wyścigi mogą odbywać się wyłącznie na wyznaczonej trasie.
3.3 Trasa wyścigu musi być odpowiednio zabezpieczone przez odpowiednie służby.
§4 Władze i kierownictwo zawodów
4.1 Władzę zawodów stanowi kierownictwo zlotu sędziujące zgodnie z zasadami Regulaminu. Ponadto należy do niego:
a) odbiór trasy przed zawodami, sprawdzenie zgodności z licencją i planem zabezpieczenia,
b) rozpatrywanie protestów,
c) zatwierdzenie wyników biegów eliminacyjnych i finałowych,
d) podejmowanie innych decyzji mających wpływ na wyniki zawodów.
4.2 Kierownictwo zlotu składa się z administratorów oraz moderatorów forum internetowego http://a3-club.net/forum oraz
osób przez nich wyznaczonych do pomocy podczas imprezy. Kierownictwo zlotu będzie odpowiednio oznaczone o czym
jest mowa w punkcie 3 regulaminu zlotu
§5 Dokumenty oficjalne wyścigów
5.1 Szczegółowy Regulamin Zawodów (zawierający harmonogram zawodów) i Komunikaty.
5.2 Lista startowa (wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem wyścigów eliminacyjnych)
5.3 Wyniki wyścigów eliminacyjnych.5.4 Wyniki wyścigów finałowych.
§6 Zawodnicy
6.1 Do udziału w zawodach będą dopuszczeni kierowcy, którzy wypełnią zgłoszenie do zawodów, otrzymają numer
startowy, dokonają wpłaty za wjazd na lotnisko w wysokości ustalonej przez organizatora oraz posiadają prawo jazdy
kategorii B.
6.2 Poprzez fakt uczestnictwa w zawodach kierowca potwierdza znajomość i podporządkowanie się regulaminowi,
rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatorów na drodze sądowej.
6.3 Kierowca startujący w zawodach ma obowiązek umieszczenia na stałe na drzwiach przednich (po obu stronach auta)
numeru startowego dostarczonego przez organizatora.
§7 Podział na klasy
7.1 Podczas zawodów obowiązuje następujący podział na klasy :

MINI [M] – wszystkie pojazdy napędzane wolnossącymi silnikami benzynowymi o pojemności skokowej do 2000 cm3

DIESEL [D] – wszystkie pojazdy napędzane silnikami wysokoprężnymi

FWD RWD Turbo [T] – pojazdy z napędem na przednią/tylnią oś napędzane silnikami benzynowymi z przynajmniej
jednym doładowaniem (turbo, kompresor, N2O)

AWD Turbo [T] – pojazdy z napędem na obie osi napędzane silnikami benzynowymi z przynajmniej jednym
doładowaniem (turbo, kompresor, N2O)

OUTLAW [O] – pojazdy typowo wyczynowe, niedopuszczone do ruchu ulicznego lub nie spełniające warunków
dopuszczenia do żadnej z pozostałych klas. Przeróbki są nieograniczone. Konstrukcja pojazdu nie może stwarzać
zagrożenia dla jego kierowcy i osób postronnych.
§8 Warunki techniczne, bezpieczeństwa i startów w klasach:
8.1 Przepisy ogólne:
1) Pojazd, którego konstrukcja wskazuje, że może zagrażać bezpieczeństwu zawodów lub zawodnika może być nie
dopuszczony do startu przez organizatorów w każdym momencie trwania imprezy. Samochód poddany mechanicznym
modyfikacjom silnika lub osprzętu, zmianom zewnętrznym lub wnętrza musi posiadać na pokładzie środek gaśniczy
zdatny do użycia. Każda gaśnica musi mieć ważny termin przydatności do użycia.
2) Wszelkie wymienione lub dodane części karoserii lub wyposażenia nie mogą posiadać ostrych lub wystających
elementów. Elementy te nie mogą wystawać poza obrys samochodu za wyjątkiem wymienionych w poniższych punktach
regulaminu.
3) Światła mijania, stopu oraz tylne i przednie kierunkowskazy, muszą funkcjonować.
4) Fotel kierowcy i deska rozdzielcza są wymagane.
5) Samochód musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla kierowcy.
6) Dozwolone jest używanie urządzeń umożliwiających pomiar czasu lub telewizyjną rejestrację przejazdu podczas
trwania zawodów. Wyniki tych pomiarów lub rejestracji nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania protestów.
7) W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla
kierowcy.
8) Ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny i OC
9) Działające wycieraczki
10) Sygnał dźwiękowy
8.2 Zawieszenie, hamulce i opony samochodu:
1) Nie muszą być zachowane seryjne punkty mocowania zawieszenia.
2) Nieseryjne amortyzatory, sprężyny, wahacze oraz rozpórki są dopuszczalne.
3) Wysokość bieżnika opony musi wynosić minimum 2 mm z wyjątkiem pkt.4.4) Opony bezbieżnikowe (slick) mogą być używane
w każdej klasie startowej.
5) Minimalna średnica felgi to 13 cali, wyjątek stanowią auta seryjnie wyposażone w mniejsze rozmiary felg. Opony
mogą wystawać poza obrys samochodu nie więcej niż 30 cm z każdej strony.
6) Samochód musi posiadać sprawny układ hamulcowy i kierowniczy.
8.3 Silnik i skrzynia biegów samochodu:
1) Wymiany silnika (swapy), zmiany sterowania elektroniką i inne podnoszące moc silnika są dozwolone.
2) W przypadku, gdy w samochodzie znajdują się elementy któregokolwiek z doładowań to będą one liczone jako
zastosowane nawet wtedy, gdy instalacja jako całość nie funkcjonuje.
3) Mogą być przeprowadzane dowolne modyfikacje skrzyni biegów.
4) Zmiana umiejscowienia akumulatora i jego wielkości jest dozwolona. Akumulator przeniesiony do kabiny nie może się
znajdować bliżej niż 50 cm od fotela kierowcy, musi być trwale przytwierdzony do podłoża w tylnej części pojazdu i być
uziemiony.
5) Zabronione jest zmniejszanie seryjnej pojemności silnika, która spowoduje przesunięcie do klasy niższej.
6) Silnik wraz z osprzętem musi być oddzielony od kierowcy metalową przegrodą o grubości minimum 2 mm.
8.4 Układ wydechowy samochodu:
1) Wymagany jest układ wydechowy, którego koniec znajduje się w odległości nie mniejszej niż 10 cm od kierowcy.
2) Wyprowadzenie spalin z zaworów upustowych samochodów doładowanych nie stanowi końca układu wydechowego.
8.5 Inne.
1) Samochód musi posiadać cztery koła.
2) Można używać substancji zwanych potocznie „octan booster”. Można używać benzyny, oleju napędowego oraz LPG.
3) Organizator ma prawo dopuścić do klasy Outlaw pojazdy nie startujące w eliminacjach lub nie mieszczące się w
klasach startowych jeżeli wpłynie to na poprawę jakości zawodów lub osiąganych czasów.
§9 Przebieg zawodów
9.1 Przedmiotem współzawodnictwa sportowego w zawodach jest pokonanie w jak najkrótszym czasie odległości 1/4
mili tj. 402,336 m wyznaczonej pomiędzy linią "Start" i linią "Meta" przez minimum jeden z pary startujących pojazdów.
9.2 Kierowcy biorący udział w wyścigach parkują pojazdy na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu. Organizator
może zezwolić na przeprowadzenie dodatkowego treningu przed zawodami.
9.3 Na parkingu albo w miejscu do tego wyznaczonym prowadzone są badania kontrolne oraz przydzielane numery
startowe.
9.4 Kierowca podczas trwania wyścigu musi posiadać zapięte pasy bezpieczeństwa.
9.5 Wszystkie szyby podczas wyścigu muszą być zasunięte.
9.6 W pojeździe podczas wyścigu nie mogą przebywać pasażerowie.
9.7 Każdy kierowca może prowadzić w rundzie tylko jeden pojazd w danej klasie.
9.8 Każdy pojazd może startować tylko w jednej klasie i w Outlaw
9.9 Zmiany w harmonogramie wyścigów określają komunikaty.
9.10 Sygnał do startu dla obydwu pojazdów dają zmieniające się automatycznie światła. Start zawodników następuje w
momencie zapalenia się światła zielonego.
9.11 O wejściu do finału, półfinałów (lub ćwierćfinałów jeżeli organizator zdecyduje o ich przeprowadzeniu) decydujeczas
przejazdu ET plus RT z eliminacji. Zwycięzcą w parze ćwierćfinałowej, półfinałowej i finałowej jest zawodnik, który
osiągnie krótszy czas przejazdu ET plus RT mierzony do tysięcznej części sekundy (gdzie ET to czas przejazdu między
linią startu a mety, a RT to czas reakcji zawodnika na zapalenie się zielonego światła). W przypadku równości czasów
decyduje lepsze ET.
9.12 Zasady obowiązujące przy ustawianiu się na linii startu oraz falstartach:
a) zawodnicy na starcie są ustawiani automatycznie przez system pomiarowy. Zawodnik podjeżdżający powoli na start
ma obowiązek zatrzymania się po zapaleniu się światła sygnalizującego. W takiej pozycji oczekuje na uruchomienie
procedury startowej.
b) w eliminacjach każdy zawodnik może spowodować dwa falstarty przy czym wyścig w takim przypadku nie będzie
powtórzony,
c) trzeci falstart w eliminacjach powoduje wykluczenie z wyścigów,
d) w ćwierćfinale, półfinale i finale każdy falstart powoduje przegraną zawodnika w tym biegu za wyjątkiem sytuacji gdy w
którymkolwiek z tych wyścigów falstartu dokonają obaj zawodnicy. W takim przypadku wyścig będzie powtórzony.
e) falstarty będą wyszczególnione na listach wyników wywieszonych na tablicy ogłoszeń jako FS.
9.14 Wyniki uzyskane przez kierowców są mierzone za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych i na bieżąco
wyświetlane na tablicy wyników.
9.15 Wyścigi eliminacyjne w poszczególnych klasach odbywają się dwukrotnie parami. (???????) Do półfinałów zostaną
zakwalifikowani zawodnicy, którzy uzyskali cztery najlepsze czasy.
9.16 Wyścigi półfinałowe stanowią pary I-III oraz II-IV
9.17 Wyścig finałowy wyłania zwycięzcę w danej klasie. Trzecie miejsce jest ustalane na podstawie czasów ET+RT
osiągniętych w przejazdach półfinałowych.
9.17 Zawodnik ma 2 minuty na stawienie się na linii startu od momentu wywołania, po tym czasie organizator ogłasza
jego przegraną a zwycięzcą (bez konieczności wykonania przejazdu) zostaje zawodnik gotowy do startu. W przypadku
awarii dwóch pojazdów z pary (po zakończeniu eliminacji), które uniemożliwiają dojechanie na pole startowe, o punktacji
decyduje lepszy czas ET plus RT uzyskany w eliminacjach.
9.18 Klasę stanowią minimum 4 samochody.
9.19 Jeżeli liczba samochodów w klasie nie przekracza 6 to można nie przeprowadzać wyścigów półfinałowych, a
przechodzi się bezpośrednio do finałowych.
9.20 Zawodnik ma obowiązek zgłoszenia się po odbiór nagród i pucharów.
9.21 W trakcie przejazdu dopuszcza się schładzanie intercoolera (chłodnicy powietrza) ale jedynie przy użyciu instalacji
do tego przeznaczonej i będącej na wyposażeniu samochodu.
9.22 Schładzanie intercoolera (chłodnicy powietrza) jest zabronione tylko na polu startowym.
9.23 W trakcie zawodów dopuszcza się możliwość przeprowadzania napraw i modyfikacji nie powodujących zmiany
przydzielonej klasy.
9.24 Naprawy i modyfikacje (również pomiędzy przejazdem półfinałowym a finałowym) muszą zostać zakończone do
momentu wywołania zawodnika na start.
9.25 Do dokonywania napraw i modyfikacji upoważnieni są zawodnik oraz mechanicy ale wyłącznie na parkingu
zawodniczym lub zamkniętym.
9.26 Zabronione jest przekraczanie linii pomiędzy torami. Zakazana jest jazda w poprzek toru lub w kierunku
przeciwnym do kierunku wyścigu. Powrót odbywa się krańcem pasa z prędkością maksymalną 50 km/h.
9.27 Rozgrzewanie opon jest możliwe w miejscu do tego wyznaczonym, na polach przedstartowych oraz z linii startu.
9.28 Przed zawodami (a możliwe że również po ich zakończeniu) możliwe będzie dokonanie przejazdów próbnych. Ilość
wolnych przejazdów dla każdego zawodnika wyznacza organizator podczas zlotu i jest ściśle uzależniona od ilości
chętnych.
§10 Kary
10.1 W przypadku naruszania zasad niniejszego Regulaminu, zasad bezpośrednio obowiązujących na zawodach,
działania wbrew poleceniom organizatorów lub nie wnoszenia opłat lub kar będą wobec uczestnika stosowane sankcje
do usunięcia z terenu lotniska włącznie.
§11 Protesty
11.1 Zawodnik ma prawo do oprotestowania wyniku osiągniętego przez innego zawodnika w tej samej klasie, jeżeli
uważa, że został on osiągnięty niezgodnie z regulaminem.
§12 Przepisy końcowe
12.1 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub
zajęte przez osoby trzecie. Organizator, władze i kierownictwo zawodów nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody i
straty spowodowane przez uczestników (widzów, zawodników) w stosunku do osób trzecich i ich mienia podczas trwania
zawodów. Organizator ma prawo żądania naprawienia szkody od osoby, która jej dokonała.
12.2 Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie kierownictwo zlotu.
12.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia biegów pokazowych, które nie będą wliczane do
klasyfikacji zawodów.
12.4 Szczegółowy harmonogram imprezy zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.a3-club.net.
12.5 Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się przepisom właściwych
regulaminów znajdujących się na www.a3-club.net , poleceniom i instrukcjom wydawanym przez organizatora, służby
porządkowe, ochronę oraz osoby upoważnione przez kierownictwo zlotu. Zawodnik jest zobowiązany do nie spożywania
alkoholu i innych zakazanych przez prawo środków przed i w trakcie trwania zawodów.
12.6 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia prędkości do 20 km/h na
terenie imprezy. Ograniczenie prędkości nie dotyczy startów w zawodach. Organizator zastrzega sobie prawo do
usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy
12.7 Widzowie są zobowiązani do pozostawienia samochodów i motocykli na parkingu i poruszaniu się pieszo w
miejscach przeznaczonych dla widzów. Nie wolno im wchodzić ani też wjeżdżać na trasę toru wyścigowego.
12.8 Kierowcy poruszający się pojazdami poza prostą startową są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i
ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
12.9 Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka utraty zdrowia lub
życia. Organizator, władze i kierownictwo zawodów nie odpowiadają za szkody spowodowane przez zawodników wobec
osób trzecich jak również nie biorą na siebie odpowiedzialności za konsekwencje wypadków dla samych zawodników lub
ich mienia.