W 1 FI-DI C1 C2 C3 1 FI-DI LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 LP6 LP7 LP8 LP9

Transkrypt

W 1 FI-DI C1 C2 C3 1 FI-DI LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 LP6 LP7 LP8 LP9
Semestr zimowy
1 FI-DI
2014-15
C1
W
C3
C2
LP1
LP2
LP3
LP4
LP5
C4
LP6
LP7
1 FI-DI
LP8
LP9
7.15 - 8.00
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K
7.15 - 8.00
8.15 - 9.00
Matematyka I
Matematyka I
8.15 - 9.00
9.15 - 10.00
C
C
9.15 - 10.00
Grafika inżynierska I
10.15 - 11.00
F-602
W
10.15 - 11.00
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
Matem. podst. techn.
13.15 - 14.00 C,12.15 - 14.45
F-202
F-202
S-3
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
Matematyka I
Grafika inż. I
Grafika inż. I
C
L,t.A ,L-335b
L,t.B ,L-335b
F-602
Grafika inż. I
14.15 - 15.00
15.15 - 16.00
L,t.A ,L-335b
15.15 - 16.00
16.15 - 17.00
Matematyka I
17.15 - 18.00 C, 16.00-17.30
16.15 - 17.00
F-202
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
19.15 - 20.00
20.15 - 21.00
20.15 - 21.00
7.15 - 8.00
Grafika inż. I
Fizyka I
8.15 - 9.00
Grafika inż. I
7.15 - 8.00
L,A,7.00,335b L,B,7.00,335b
8.15 - 9.00
9.15 - 10.00
10.15 - 11.00
W
T
O
R
E
K
9.15 - 10.00
C
Matem. podst. techn.
K-6
Fizyka I
11.15 - 12.00
C,10.00 - 12.30
10.15 - 11.00
V-12
11.15 - 12.00
Matem. podst. techn.
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
C
14.15 - 15.00
Matematyka I
15.15 - 16.00
C
K-6
C
Fizyka I
V-12
12.30-15.00
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00
B-304
15.15 - 16.00
16.15 - 17.00
Matematyka I
17.15 - 18.00
C
C
K-6
16.15 - 17.00
B-304
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
19.15 - 20.00
20.15 - 21.00
20.15 - 21.00
7.15 - 8.00
7.15 - 8.00
8.15 - 9.00
Grafika inż. I
Grafika inż. I
8.15 - 9.00
9.15 - 10.00
L,t.A ,L-300b
L,t.B ,L-300b
9.15 - 10.00
10.15 - 11.00
10.15 - 11.00
11.15 - 12.00
Ś
R
O
D
A
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00
11.15 - 12.00
Fizyka I
12.15 - 13.00
12.15
W
13.15 - 14.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00
15.15 - 16.00
16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
12.15 - 13.00
stołówka
Wstęp do anatomii człowieka
15.00
W
14.15 - 15.00
15.15 - 16.00
stołówka
16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
19.15 - 20.00
20.15 - 21.00
20.15 - 21.00
1 FI-DI
C1
W
C3
C2
LP1
LP2
LP3
7.15 - 8.00
Grafika inż. I
Grafika inż. I
8.15 - 9.00
L,A,7.00,335b L,B,7.00,335b
LP4
LP5
10.15 - 11.00
LP8
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
Matematyka I
8.15 - 9.00
C
9.15 - 10.00
V-17
W
10.15 - 11.00
V-17
Matematyczne podstawy techniki - t.A
Ergonomia. Bezp. i higiena pracy - t.B
W
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
V-17
Fizyka I
14.15 - 15.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00
15.15 - 16.00
15.15 - 16.00
16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
LP9
Matematyka I
11.15 - 12.00
18.15 - 19.00
C
Zarys fizjologii człowieka
B-304
W
16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
17.00-18.30
stołówka
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
19.15 - 20.00
20.15 - 21.00
20.15 - 21.00
7.15 - 8.00
7.15 - 8.00
8.15 - 9.00
8.15 - 9.00
9.15 - 10.00
9.15 - 10.00
10.15 - 11.00
P
I
Ą
T
E
K
1 FI-DI
LP7
7.15 - 8.00
9.15 - 10.00
C
Z
W
A
R
T
E
K
C4
LP6
Matematyka I
W
11.15 - 12.00
Matem. podst. techn.
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00
C
12.15-14.45
V-18
10.15 - 11.00
V-18
Matematyka I
11.15 - 12.00
C
13.15 - 14.00
V-13
12.15 - 13.00
14.15 - 15.00
15.15 - 16.00
15.15 - 16.00
16.15 - 17.00
16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
19.15 - 20.00
20.15 - 21.00
20.15 - 21.00

Podobne dokumenty